Citáty o životě stránka č.7

Citáty o životě. Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpětně.


Jen ten v pravdě žije, kdo život zasvětí snaze a práci.
Život – dlouhá to smrt.
Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.
Dětství, láska a umění, to je to, co dává lidskému životu smysl.
Dějiny každého života jsou dějinami krachu.
Způsob našeho života určí podobu našeho stáří. Můžeme skončit jako opuštěné město nebo jako štědrý strom - důležitý i tehdy, když už nedokáže stát rovně.
Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého.
Život je někdy velmi skoupý, uplynou dny, týdny, měsíce a roky, aniž člověk zažije něco nového. Ale pak se otevřou dveře a dovnitř se vřítí lavina. V jednu chvíli nemáte nic, a najednou máte víc, než dokážete přijmout.
Dokud žijeme, musíme se umění života učit.
Život je cizí jazyk, který všichni lidé vyslovují špatně.
Život je udělán z budoucnosti jako tělesa z prázdného prostoru.
Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.
Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.
Mám zapotřebí pracovati, mám-li vydržeti svůj život.
Cílem není malovat život, ale dát život malbě.
Je těžké žít s lidmi, je totiž tak těžké mlčet. A zvláště pro toho, kdo rád mluví.
Naše životy se stanou krásnými ne protože jsme perfektní, ale protože dáváme srdce do toho, co děláme.
Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko.
Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.
Nejšťastnější chvíle života jsou ty, které trávíme se svojí rodinou.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy