Žena - citáty o ženách stránka č.3

Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma. - Citáty o ženách.


V černém šatu, v mlčení - každý ženu ocení.
Jdeš k ženám? Nezapomeň na bič!
Ženy jsou tvorové, organizované tyranií mužů.
Všechno na ženě je hádankou a všechno na ženě má jediné řešení - tím je těhotenství.
Po dvou věcech touží pravý muž - po nebezpečí a hře. Proto hledá ženu - nejnebezpečnější to hračku.
Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování.
Největší rozkoš je pohovořit si se zralou ženou.
Co je krása ženy? Její ošklivost, přijatelná našim smyslům.
Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem.
Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání.
Od nezkušených žen se můžeme mnohému naučit.
Se ženami vycházejí nejlépe ti muži, kteří vědí, jak se bez nich obejít.
Ženy se ochotně podřizují módě, neboť vědí, že obal se musí časem měnit, má-li obsah zůstat zajímavý.
Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály.
To všeobecně platí pro ženy, že jdou tam, kam jde přízeň štěstěny.
Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen.
Mnohý muž se často zakouká do ženy a přece do ní obyčejně nevidí.
Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad.
I žena chce svět lepší a jinačí a žena jen pláče, když ruce jí na to nestačí.
Snaha porozumět ženě je marná. Copak se ženy nediví samy sobě, co provádějí?