Závist - Citáty o závisti stránka č.2

Sbírka citátů na téma závist. Citáty o závisti.

 • Závist - Citáty o závisti stránka č.2
  • František Vymazal
   Závist je zřetelné uznávání.
  • Láska se dívá přes dalekohled, závist přes mikroskop.
   Josh Billings
  • Démokritos
   Bohatí mají půjčovat chudým a pomáhat jim, protože tak vznikají dobré vztahy a ne závist a nenávist.
  • Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závisti nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.
   Epikúros
  • Plinius starší
   Posledním stupněm závisti je nenávist.
  • Příčinou chudoby a nedostatku v životě mnoha lidí je často závist.
   Joseph Murphy
  • Joseph Murphy
   Závistivé myšlenky mají katastrofální účinky. Škodíte tak sami sobě.
  • Člověk zmítaný nenávistí, závistí nebo jinými negativními pocity je chorý na duchu i na duši a je v rozporu s harmonií univerza.
   Joseph Murphy
  • Arthur Rimbaud
   Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny.
  • Největší závist vzniká vůči těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.
   Francesco Petrarca
  • Karel IV.
   Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť.
  • Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.
   Moliére
  • Truman Capote
   Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští.
  • Měl-li bych voliti, mnohem lépe by bylo, abych se stal krkavcem než závistivým; neboť krkavci trhají mrtvé tělo, závistiví však živé.
   Antisthenés z Athén
  • Sofie Podlipská
   Kdybychom neviděli vedle sebe lidi šťastnější nás, měli bychom sebe za nejšťastnější. Kořenem naší nespokojenosti je tedy závist.
  • Zloba, závist, zášť jsou ubohé blbosti.
   Eva Holubová
  • Josef Poláček
   Závist je, když neradi vidíme, že slunce svítí i jiným lidem.
  • Závist je základem demokracie.
   Bertrand Russell
  • Epikúros
   Lidé ctižádostivější bývají závistivější než lidé bez ctižádostivosti.
  • Důkaz neobyčejných předností je, když ti, kdož vám závidí, jsou nuceni vás chválit.
   François de La Rochefoucauld
  • « 1 2 3 »