Závist - Citáty o závisti stránka č.2

Sbírka citátů na téma závist. Citáty o závisti.

 • Závist - Citáty o závisti stránka č.2
  • Joseph Murphy
   Člověk zmítaný nenávistí, závistí nebo jinými negativními pocity je chorý na duchu i na duši a je v rozporu s harmonií univerza.
  • Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny.
   Arthur Rimbaud
  • Francesco Petrarca
   Největší závist vzniká vůči těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.
  • Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť.
   Karel IV.
  • Moliére
   Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.
  • Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští.
   Truman Capote
  • Antisthenés z Athén
   Měl-li bych voliti, mnohem lépe by bylo, abych se stal krkavcem než závistivým; neboť krkavci trhají mrtvé tělo, závistiví však živé.
  • Kdybychom neviděli vedle sebe lidi šťastnější nás, měli bychom sebe za nejšťastnější. Kořenem naší nespokojenosti je tedy závist.
   Sofie Podlipská
  • Eva Holubová
   Zloba, závist, zášť jsou ubohé blbosti.
  • Závist je, když neradi vidíme, že slunce svítí i jiným lidem.
   Josef Poláček
  • Bertrand Russell
   Závist je základem demokracie.
  • Lidé ctižádostivější bývají závistivější než lidé bez ctižádostivosti.
   Epikúros
  • François de La Rochefoucauld
   Důkaz neobyčejných předností je, když ti, kdož vám závidí, jsou nuceni vás chválit.
  • Jen statečný a šťastný může závist snést.
   Publilius Syrus z Antiochie
  • Miloš Zeman
   Za celý svůj život jsem se nesetkal s blbějším a závistivějším stvořením, než je český novinář.
  • Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci.
   François de La Rochefoucauld
  • Honoré De Balzac
   Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist?
  • Počet těch, kteří nám závidí, je též mírou našeho úspěchu.
   Oldřich Fišer
  • Honoré De Balzac
   Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.
  • Zklamaná ctižádost snadno probouzí jinou vášeň - závist.
   Stefan Garzyňski
  • « 1 2