Závist - Citáty o závisti stránka č.2

Sbírka citátů na téma závist. Citáty o závisti.

 • Závist - Citáty o závisti stránka č.2
  • Josh Billings
   Láska se dívá přes dalekohled, závist přes mikroskop.
  • Bohatí mají půjčovat chudým a pomáhat jim, protože tak vznikají dobré vztahy a ne závist a nenávist.
   Démokritos
  • Epikúros
   Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závisti nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.
  • Posledním stupněm závisti je nenávist.
   Plinius starší
  • Joseph Murphy
   Příčinou chudoby a nedostatku v životě mnoha lidí je často závist.
  • Závistivé myšlenky mají katastrofální účinky. Škodíte tak sami sobě.
   Joseph Murphy
  • Joseph Murphy
   Člověk zmítaný nenávistí, závistí nebo jinými negativními pocity je chorý na duchu i na duši a je v rozporu s harmonií univerza.
  • Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny.
   Arthur Rimbaud
  • Francesco Petrarca
   Největší závist vzniká vůči těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.
  • Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť.
   Karel IV.
  • Moliére
   Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.
  • Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští.
   Truman Capote
  • Antisthenés z Athén
   Měl-li bych voliti, mnohem lépe by bylo, abych se stal krkavcem než závistivým; neboť krkavci trhají mrtvé tělo, závistiví však živé.
  • Kdybychom neviděli vedle sebe lidi šťastnější nás, měli bychom sebe za nejšťastnější. Kořenem naší nespokojenosti je tedy závist.
   Sofie Podlipská
  • Eva Holubová
   Zloba, závist, zášť jsou ubohé blbosti.
  • Závist je, když neradi vidíme, že slunce svítí i jiným lidem.
   Josef Poláček
  • Bertrand Russell
   Závist je základem demokracie.
  • Lidé ctižádostivější bývají závistivější než lidé bez ctižádostivosti.
   Epikúros
  • François de La Rochefoucauld
   Důkaz neobyčejných předností je, když ti, kdož vám závidí, jsou nuceni vás chválit.
  • Jen statečný a šťastný může závist snést.
   Publilius Syrus z Antiochie
  • « 1 2 3 »