Úspěch - Citáty o úspěchu stránka č.7

Sbírka citátů o úspěchu.

 • Úspěch - Citáty o úspěchu stránka č.7
  • François de La Rochefoucauld
   Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci.
  • Nejste-li úspěšný, můžete s úspěchem vypravovat, že o úspěchy nestojíte.
   Gabriel Laub
  • Napoleon Hill
   Každý neúspěch v sobě přináší semínko úspěchu.
  • Tajemství úspěchu často spočívá v tom, že se ze dvou možností zvolí ta třetí.
   Jean Rostand
  • Oscar Wilde
   Těšit se z přítelových úspěchů, to vyžaduje velmi jemnou povahu.
  • Svět uvěří pouze v úspěch.
   Adolf Hitler
  • Oldřich Fišer
   Počet těch, kteří nám závidí, je též mírou našeho úspěchu.
  • Hledat lidi, jež byste milovali, toť tajemství a úspěch celého života.
   Antonín Sova
  • Voltaire
   Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.
  • Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.
   Honoré De Balzac
  • Gore Vidal
   Kdykoliv má můj přítel úspěch, něco ve mně umírá.
  • Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.
   Albert Einstein
  • Zdeňka Ortová
   Chceme-li být úspěšní, pak by náš smutek z prohry nikdy neměl být větší než radost toho, kdo nad námi zvítězil.
  • Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.
   George Bernard Shaw
  • Neznámý autor
   Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.
  • Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování.
   Robert Louis Stevenson
  • Leonardo da Vinci
   Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý.
  • Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu.
   Oscar Wilde
  • Albert Einstein
   Nikdy se vám to nepodaří, když se přestanete snažit.
  • Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.
   Tomáš Baťa
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »