Úspěch - Citáty o úspěchu stránka č.5

Sbírka citátů o úspěchu.


Svět uvěří pouze v úspěch.
Počet těch, kteří nám závidí, je též mírou našeho úspěchu.
Hledat lidi, jež byste milovali, toť tajemství a úspěch celého života.
Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.
Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.
Kdykoliv má můj přítel úspěch, něco ve mně umírá.
Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.
Chceme-li být úspěšní, pak by náš smutek z prohry nikdy neměl být větší než radost toho, kdo nad námi zvítězil.
Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.
Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.
Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování.
Žádný člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý.
Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu.
Nikdy se vám to nepodaří, když se přestanete snažit.
Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.
Schopnost změnit myšlenky na věci je tajemstvím úspěchu.
Když vás kopnou zezadu, znamená to, že jste vpředu.
I neúspěch je úspěch, pokud se z něho poučíme.
Úspěch je z 99 procent selhání.
Úspěšný člověk si uvědomuje svou odpovědnost za sebemotivaci. Začíná u sebe, protože má klíč k vlastnímu zapalování.