Úspěch - Citáty o úspěchu stránka č.4

Sbírka citátů o úspěchu.


Spolu s úspěchem přichází pověst moudrosti.
Radujte se ze štěstí a úspěchu jiného člověka.
Lékaři jsou na tom nejlíp. Jejich úspěchy kolují všude a jejich neúspěchy jsou pohřbívány.
Neúspěch se skrývá v každém úspěchu a úspěch v každém neúspěchu.
Vítězové získávali vavříny úspěchu teprve tehdy, když protrpěli každou svízel.
Materiální úspěch spočívá v tom, že si můžeme opatřit všechny věci potřebné k životu.
Vědomý zákon úspěchu spočívá v moudrém plánování a jednání.
Šachy nás učí neztrácet víru a naději při převaze protivníka a nevzdávat se naděje na vítězství ani při nejcitelnějších ranách, které můžeme dostat v honbě za úspěchem.
Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipédu? Přední, nebo zadní kolo?
Nejlepší pomsta je obrovský úspěch.
Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.
Úspěch je dítětem odvahy.
Snazší je dosáhnout úspěchu, obtížnější si ho zasloužit.
Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má.
(po bitvě u Waterloo)
Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.
Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci.
Nejste-li úspěšný, můžete s úspěchem vypravovat, že o úspěchy nestojíte.
Každý neúspěch v sobě přináší semínko úspěchu.
Tajemství úspěchu často spočívá v tom, že se ze dvou možností zvolí ta třetí.
Těšit se z přítelových úspěchů, to vyžaduje velmi jemnou povahu.