Úspěch - Citáty o úspěchu stránka č.2

Sbírka citátů o úspěchu.


Kdo máte talent, existuje jen jedna podmínka úspěchu – musíte zůstat zdráv.
Historie vynáší vždy jen toho, kdo má úspěch.
Mějte radost z úspěchu, výhry nebo povýšení svého kolegy. Takové smýšlení otevírá brány k vlastnímu štěstí.
Věřím v slepé štěstí; jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které namám rád.
Kdybyste zkoumali životní osudy kohokoliv, kdo pozoruhodným způsobem vynikl, přijdete na to; že ovládá svou mysl a používá ji k dosažení konkrétních cílů. Bez toho není uspěch možný.
Člověk, který nemá ústřední záměr či konkrétní cíl k němuž by se upnul, nemá žádnou naději na úspěch.
Úspěšní lidé docházejí ke svým rozhodnutím rychle a pokud je vůbec mění, pak jen velmi uvážlivě.
Marnotratník nedosáhne úspěchu, a to už proto, že mu věčně hrozí chudoba.
Nikdo nemůže být úspěšný, jestliže se vysiluje prací, kterou nemá rád.
Úspěch mluví sám za sebe a neúspěch nelze ničím omlouvat.
Láska, sex a romantika jsou stranami věčného trojúhelníku geniality, z něhož se rodí úspěch.
Trvale úspěšný může být jen ten, kdo se přizpůsobí měnícím se podmínkám.
Chtěl jsem být úspěšný, ne slavný.
Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští.
Úspěch často stoupá lidem do hlavy, ale nejhůře se obvykle projeví na břišní partii.
Přičítám veškerý svůj životní úspěch tomu, že jsem všude byl vždy o čtvrt hodiny dřív, než jsem být měl.
Výchozím bodem každého úspěchu je touha.
Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.
Za každým úspěchem najdete člověka. Za neúspěchem těžko.
Mnoho životních zklamání je od lidí, co nezjistili, jak blízko byli úspěchu, kdyby to nevzdali.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy