Citáty o lásce stránka č.51

Nejkrásnější citáty o lásce, seznam citátů o lásce.

 • Citáty o lásce stránka č.51
  • Arión
   Smysl lásky je shoda duše a těla, nikoliv jejich stejnost.
  • To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní.
   Oscar Wilde
  • Sofoklés
   Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.
  • Láska je prevence proti rakovině plic - při milování se nekouří.
   Gabriel Laub
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
  • Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.
   Tomáš Garrigue Masaryk
  • Tomáš Garrigue Masaryk
   Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze.
  • Láska je štěstí bez klidu.
   Johann Wolfgang Goethe
  • Albert Einstein
   Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení.
  • Byla to láska, protože mi bylo nevolno.
   Woody Allen
  • Neznámý autor
   Milovat znamená dávat a nic za to nežádat.
  • Do člunu lásky vždycky teče.
   Robert Fulghum
  • Johann Wolfgang Goethe
   Nenávist je nespravedlivá, láska ještě více.
  • Vše, co je v lásce bez obtíží, je její zkázou.
   Joseph Addison
  • Vincent Van Gogh
   Láska je něco skutečného, co není možno potlačit.
  • Láska žije v tom, kdo miluje, nikoli v tom, kdo je milován.
   Romain Rolland
  • Ralph Waldo Emerson
   Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna.
  • Přátelství i láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.
   Wilhelm Von Humboldt
  • Robert Fulghum
   Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.
  • Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po času litujeme.
   William Blake
  • « 1 2 ...49 50 51 52 53 ... 57 58 »