Knihy - Citáty o knihách stránka č.4

Citáty o knihách z knih i proslovů.

 • Knihy - Citáty o knihách stránka č.4
  • Jean Cocteau
   Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.
  • Zahájení hrajte jako kniha, střední hru jako kouzelník a koncovku jako stroj.
   Rudolf Spielmann
  • Vilém Mrštík
   Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.
  • Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
   Jiří Orten
  • Thomas Mann
   Knihy jsou nádobami ducha.
  • Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.
   Francesco Petrarca
  • Galileo Galilei
   Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.
  • Dům bez knih je jako tělo bez duše.
   Julius Zeyer
  • Ruslan Ponomarjov
   Vyrůstal jsem jako šachista přes knihy, můj první počítač se objevil, až když jsem byl velmistr.
  • Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.
   Moliére
  • Hans Christian Andersen
   Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
  • Společnost knih lze volit lépe než společnost lidskou. Tím spíše si mezi knihami vybírej přátele pro celý život.
   Lucius Annaeus Seneca
  • John Milton
   Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám.
  • Jako ti, co velmi mnoho jedí, nejsou zdravější než ti, co jedí jen tolik, kolik potřebují, nejsou moudří ani ti, kteří čtou mnoho, ale ti, kteří čtou užitečné věci.
   Aristippos z Kyrény
  • Ladislav Muška
   Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení.
  • Dokonce všechny nejlepší knihy v porovnání s Písmem svatým jsou jako planety, které svůj lesk a světlo dostávají od slunce.
   Robert Boyle
  • Henry Wadsworth Longfellow
   Knihy jsou hrobky myšlení.
  • Všechno konání lidstva spěje k tomu, aby se v důsledku stalo knihou.
   Stéphane Mallarmé
  • Paulo Coelho
   Některé knihy nás nutí snít, jiné nás navracejí do skutečnosti, ale žádná se nesmí zpronevěřit tomu, co je pro autora nejdůležitější: upřímnosti.
  • Četba hluboké knihy vyryje ostrou brázdu do duše čtenáře a tato brázda potrvá na věky, a nikdy se již z duše neztratí.
   Karel Weinfurter
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »