Knihy - Citáty o knihách stránka č.4

Citáty o knihách z knih i proslovů.

 • Knihy - Citáty o knihách stránka č.4
  • Plinius mladší
   Žádná kniha není tak špatná, aby nebyla nějak užitečná.
  • Náš plán přikazuje vytvořit v Palestině demokratický stát, kde budou žít muslimové, křesťané a židé. Nevolali jsme však po vytvoření laického státu. Francouzská spisovatelka Ania Francosová, autorka knihy Palestinci, připisuje ve svých novinových článcích revoluci heslo, vyzývající k vytvoření laického státu. Podle mého názoru je to deformace výrazu demokratický, v nějž věříme.
   Jásir Arafat
  • Ernest Hemingway
   Kritici jsou vši, které lezou po literatuře.
  • Mezi spisovatelem a režisérem zas tak velký rozdíl nevidím. Film má ale pro mě něco velice podstatného, co jej od literatury, především od prózy, odlišuje. Je to čas. Ve filmu jediná vteřina navíc znamená příšernou nudu, je to moře času.
   Tadeusz Konwicki
  • Douglas Jerrold
   Kniha je požehnaný společník, celoživotní přítel.
  • Knihy nenahrazují zkušenost, protože pojmy vždy zůstávají obecnými.
   Arthur Schopenhauer
  • Jean Cocteau
   Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.
  • Zahájení hrajte jako kniha, střední hru jako kouzelník a koncovku jako stroj.
   Rudolf Spielmann
  • Vilém Mrštík
   Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.
  • Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
   Jiří Orten
  • Thomas Mann
   Knihy jsou nádobami ducha.
  • Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.
   Francesco Petrarca
  • Galileo Galilei
   Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.
  • Dům bez knih je jako tělo bez duše.
   Julius Zeyer
  • Ruslan Ponomarjov
   Vyrůstal jsem jako šachista přes knihy, můj první počítač se objevil, až když jsem byl velmistr.
  • Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.
   Moliére
  • Hans Christian Andersen
   Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
  • Společnost knih lze volit lépe než společnost lidskou. Tím spíše si mezi knihami vybírej přátele pro celý život.
   Lucius Annaeus Seneca
  • John Milton
   Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám.
  • Jako ti, co velmi mnoho jedí, nejsou zdravější než ti, co jedí jen tolik, kolik potřebují, nejsou moudří ani ti, kteří čtou mnoho, ale ti, kteří čtou užitečné věci.
   Aristippos z Kyrény
  • « 1 2 3 4 5 6 7 8 »