Knihy - Citáty o knihách stránka č.4

Citáty o knihách z knih i proslovů.


Dobrá kniha je jako svědění, na které nedosáhnete. Nemůžete je prostě nechat na pokoji.
Knihy člověka učí imaginaci.
Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.
Kniha je film, který se odehrává v mysli čtenáře. Proto chodíme do kina a říkáme: "Hm, kniha je lepší".
Když byla napsána první stránka v rockové knize Genesis, bylo na ní napsáno: Na začátku stvořil Bůh Pink Floyd.
Četba je pro mysl totéž, jako strava pro tělo.
Samozřejmě, píšu kriminálky, a musím popsat násilí a řešení důsledků násilí.
Neměli bychom se učit knihy, měli bychom se učit lásku ke čtení.
Má práce, tak jako práce Proustova, sestává z jedné obrovské knihy, jenže já ji psal v běhu a ne na posteli nemocného.
Autor má být ve svém díle obsažen jako bůh ve vesmíru: všudypřítomný a neviditelný.
Píšu knihu. Mám už hotové čísla stránek.
Tato kniha pomáhá lidem na celém světě objevovat štěstí.
(O knize Mnich, který prodal své Ferrari.)
Politika není špatné povolání. Když uspějete, dostane se vám spousty poct. Když se zostudíte, můžete o tom aspoň napsat knihu.
Když vás lidé nazývají "židovským autorem", je to způsob, jak vás uklidit z cesty.
Dobrým překladem svých knih jsem si jist jen v Holandsku a v Česku.
Literatura je rozkrádání.
Prožil jsem toho hodně a myslím si teď, že již vím, co je třeba pro štěstí. Tichý život v ústraní na venkově, s možností být užitečný lidem, pro které je snadné konat dobro a kteří nejsou zvyklí na to, že by je někdo konal pro ně; potom pracovat a zabývat se něčím, o čem lze doufat, že to je k nějakému užitku, potom odpočinek, příroda, knihy, hudba, láska k bližnímu- taková je moje představa štěstí. A potom, k tomu všemu, mít tebe za družku a děti - je snad něco víc, po čem může toužit srdce muže?
Nejsem příliš mnoho sečtělý, vlastně skoro vůbec.
Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas a znovu, není třeba ji číst vůbec.
Z mrtvých knih nelze nabýt živé zkušenosti.