Knihy - Citáty o knihách stránka č.3

Citáty o knihách z knih i proslovů.


Zahájení hrajte jako kniha, střední hru jako kouzelník a koncovku jako stroj.
Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.
Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
Knihy jsou nádobami ducha.
Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.
Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.
Dům bez knih je jako tělo bez duše.
Vyrůstal jsem jako šachista přes knihy, můj první počítač se objevil, až když jsem byl velmistr.
Můžeme-li odpustit vydání špatné knihy, pak jen těm chudákům, kteří píší, aby se uživili.
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
Společnost knih lze volit lépe než společnost lidskou. Tím spíše si mezi knihami vybírej přátele pro celý život.
Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám.
Jako ti, co velmi mnoho jedí, nejsou zdravější než ti, co jedí jen tolik, kolik potřebují, nejsou moudří ani ti, kteří čtou mnoho, ale ti, kteří čtou užitečné věci.
Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení.
Dokonce všechny nejlepší knihy v porovnání s Písmem svatým jsou jako planety, které svůj lesk a světlo dostávají od slunce.
Knihy jsou hrobky myšlení.
Všechno konání lidstva spěje k tomu, aby se v důsledku stalo knihou.
Některé knihy nás nutí snít, jiné nás navracejí do skutečnosti, ale žádná se nesmí zpronevěřit tomu, co je pro autora nejdůležitější: upřímnosti.
Četba hluboké knihy vyryje ostrou brázdu do duše čtenáře a tato brázda potrvá na věky, a nikdy se již z duše neztratí.
Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy