Aforismus stránka č.57

Krátký literární útvar zpravidla umělého původu, který existuje na pomezí poezie, prózy a běžné lidové slovesnosti.

 • Aforismus stránka č.57
  • Pavel Kosorin
   Buď tady něco nehraje, nebo tady někdo nedoslýchá.
  • Jsi-li ve společnosti žen a chceš z ní číst jako z knihy, nepoužívej slepeckého písma.
   Tristan Bernard
  • Tristan Bernard
   Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mladí, dospělí a starci.
  • O nevěsty je čím dál menší zájem - v kurzu jsou nevěstince.
   Pavel Kosorin
  • Tristan Bernard
   Optimista je člověk, který se ožení s vlastní sekretářkou a myslí si, že ji bude moci i nadále upozorňovat na pravopisné chyby.
  • Pracujte raději dobře a zištně než špatně a nezištně.
   Pavel Kosorin
  • Jean Anouilh
   Postel je jako zvětšovací sklo: vše je v ní větší než ve skutečnosti.
  • Značnou zásluhou na obnově shody mezi manžely mívají šaty se složitým zapínáním na zádech.
   Tristan Bernard
  • Pavel Kosorin
   Ještěže nás ke svému obrazu stvořil Hospodin a ne nějaký kubista.
  • Jestliže jsou fakta, z nichž úvaha vychází, špatně zjištěna nebo chybná, celá úvaha se zhroutí, nebo vede k nesprávnému závěru. Lze tedy říci, že omyly vědeckých teorií plynou ponejvíc z nesprávných výchozích informací.
   Tristan Bernard
  • Pavel Kosorin
   Talentů nepřibývá, pouze umělců je čím dál víc.
  • Nač ztrácet čas odporováním ženě? Stačí chvíli počkat - sama změní názor.
   Jean Anouilh
  • Tristan Bernard
   Manželství je roub. Někdy se ujme - jindy ne.
  • Je to diabetik - metoda cukru a biče by ho mohla zabít.
   Pavel Kosorin
  • Pavel Kosorin
   Ideální stůl do kuchyně? Samozřejmě švédský!
  • Pevnou půdu pod nohama si každý musí vydupat sám.
   Pavel Kosorin
  • Pavel Kosorin
   Muži se vyznají spíše v národním hospodářství než v rodinném rozpočtu.
  • Děti musejí snášet hloupostí dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je opakovaly.
   Jean Anouilh
  • Jean Anouilh
   Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže.
  • Na vzdušné zámky se žádná pojistka nevztahuje.
   Pavel Kosorin
  • « 1 2 ...55 56 57 58 59 ... 68 69 »