• The Third Eye (1956), česky Třetí oko
 • My Visit to Venus (1957)
 • Doctor from Lhasa (1959), Lékař ze Lhasy
 • The Rampa Story (1960)
 • Cave of the Ancients (1963), česky jako Jeskyně předků
 • Living with the Lama (1964)
 • You Forever (1965), Škola esoteriky
 • Wisdom of the Ancients (1965), Moudrost starověkých národů
 • The Saffron Robe (1966), česky Šafránové roucho
 • Chapters of Life (1967)
 • Beyond The Tenth (1969)
 • Feeding the Flame (1971), Živit plamen
 • The Hermit (1971), Poustevník
 • The Thirteenth Candle (1972), Třináctá svíce; Kapitoly života
 • Candlelight (1973)
 • Twilight (1975), česky Soumrak
 • As It Was! (1976)
 • I Believe (1976), česky Já věřím (1992)
 • Three Lives (1977)
 • Tibetan Sage (1980)