Eckhart Tolle

Bibliografie Eckhart Tolle

* 16. února 1948

Eckhart Tolle (původním jménem Ulrich Leonard Tolle) je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.
(Wikipedia )


2009
Guardians of Being
2008
Oneness With All Life: Inspirational Selections from A New Earth
2008
Milton's Secret: An Adventure of Discovery through Then, When, and The Power of Now
2005
A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose
2003
Stillness Speaks: Whispers of Now
CZ: Ticho promlouvá
2001
Practicing the Power of Now: Essential Teachings, Meditations, and Exercises from The Power of Now
Česky vyšlo jako: Moc přítomného okamžiku – Pracovní kniha
1999
The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment
Česky: Moc přítomného okamžiku.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy