les

les

 • Hledání: les
 • Řekne-li diplomat ano, myslí snad, řekne-li snad, má na mysli ne, řekne-li ne, pak to není žádný diplomat. Zcela opačně je tomu u ženy. Řekne-li dáma ne, myslí snad, žekne-li snad, jako by souhlasila, řekne-li ano, pak to není řádná dáma.
  Dost blízko, abych nebyl zapomenut a dost daleko, abych nebyl kompromitován. (Za Velké francouzské revoluce při exilu v Londýně)
  Drž se toho, co umíš, a nešetři pochvalou u lidí, kteří jsou v něčem dobří, a po­vzbuď je.
  Bolest je slabost, která právě opouští tvé tělo.
  Jeden stupeň nad nulou je pořád lepší než jeden stupeň pod nulou.
  Každý záchranář vám řekne, nikdy neopouštějte místo havárie.
  Myšlenky, které máme dnes, určují naši budoucnost.
  Plynový vařič je v oblasti horolezectví vážně jedním z největších úspěchů, samozřejmě vedle kompasu.
  Něco je kdysi citově zranilo, a tak začali používat humor nebo sarkasmus, aby to zamaskovali.
  Ať už se řekne cokoliv na počest chudoby, skutečností zůstává, že člověk nemůže žít opravdu plnohodnotný nebo úspěšný život, neni-li bohatý.
  Ztratit se je jedna věc. Ale zůstat ztracený je druhá.
  Problémy se řeší postupně, jeden po druhém.
  Ryby nejsou hloupé.
  Člověk, který bloudí životem se zlomeným srdcem, je napůl mrtvý, což ale vůbec neznamená, že je i napůl živý. Znamená to jen, že je napůl mrtvý… a to k životu nestačí.
  Cílem veškerého života je vývoj a každá živá bytost má nezadatelné právo na maximální rozvoj, kterého je schopna dosáhnout.
  Když se zlomí srdce… nevyroste jednoduše nové. Není jako ještěrčí ocas. Spíš se dá přirovnat k obrovskému vitrážovému sklu, které se rozpadne na miliony střepů a nikdy už se neposkládá zpátky.
  Cílem přírody je pokrok a rozvoj života a všichni by měli mít všechno, co přispívá k síle, eleganci, kráse a bohatosti života.
  Spokojit se s málem je hříšné.
  Zlomená srdce se nedají spravit, zlomená srdce se nehojí.
  Každý člověk se přirozeně chce stát vším, čím je schopen se stát.
  Úspěch v životě se dostaví, když se stanete tím, čím chcete být.
  Porozumět nauce, jak zbohatnout, je nejdůležitější ze všeho poznání.
  Víra a naděje vás dokážou udržet při životě hodně dlouho.
  Touha po bohatství je ve skutečnosti jenom touha po životě, který je bohatší, plnější a hojnější - a tato touha je chvályhodná.
  Opustit dívku… to je vždycky špatné.
  Člověk, který netouží žít bohatším životem není normální.
  Je lepší něco mít a nepotřebovat, než nemít a potřebovat.
  Neuspokojená touha je tam, kde existuje nevyjádřená možnost nebo nezrealizovaný cíl.
  Touha je vlastnost, která hledá vyjádření nebo činnost, která hledá projev.
  Mlčení není odpověď.
  Aby se člověk mohl rozvíjet duševně, musí mít lásku, ale chudoba brání, aby se láska plně rozvinula.
  Milování je spíš o dávání než braní.
  Jedinec, který není schopen nic darovat, nemůže plnit svou roli jako partner, rodič, občan nebo jako lidská bytost.
  Existuje přírodní zákon, podle kterého podobné příčiny vyvolávají podobné následky a proto kdokoliv, kdo se naučí dě]at věci Jistým Způsobem, nepochybně zbohatne.
  Zbohatnutí neni výsledkem šetření nebo hospodárnosti. Mnoho velmi šetrných lidí je chudých, zatímco rozhazovači často zbohatnou.
  Mít knihovnu neznamená, že člověk je učenec.
  Viditelné zasoby jsou prakticky nevyčerpatelné a neviditelné zásoby je naprosto nemožné vyčerpat.
  Nikdo nemůže být chudý z důvodu, že příroda je chudá nebo že zde není dostatek pro všechny.
  Příroda je stvořena, aby se život ubíral kupředu a jejím hnacím motivem je pokrok života.
  Nedostatek nemůže existovat, jedině kdyby si Bůh protiřečil a anuloval svůj vlastní výtvor.
  Myšlenka je jediná síla, která dokáže stvořit hmatatelné bohatství z Beztvaré Substance.
  Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama.