Citáty

les

Naposledy hledané: les Charlie sheen Kurt dexter yager Jára Solón Sri oppenheimer Eckhart charles dickens JAN AMOS KOMENSKÝ Kurt Cobain putin connolly Wiz khalifa sorgenfri


Protilehlé úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou shodné.Thalés z Milétu
Iorga. Midas naší kultury. Vše, na co sáhl, že okamžitě proměnilo v knihu.Valeriu Butulescu
Neboť láska ke cti samotné je velmi mladá; a nikoli bohatství jak někteří říkají, nýbrž čest je radostí mužů, když jsou staří a nepotřební.Périkles
I jepice si najdou čas na to, aby se nudily.Valeriu Butulescu
Hotový hladomor. Zhubli i kuchaři.Valeriu Butulescu
V přírodě existují síly nazvané Láska a Nenávist. Síla lásky působí na přitahování a nenávist na rozklad.Empedoklés
Každá velká inspirace je jen experiment - ačkoli každý experiment, který známe, není velkou inspirací.Charles Ives
Poslouchej má slova, ne moje slzy.Sara Bareilles
Nikdy jsem se nenaučil jak naladit harfu nebo hrát na loutnu; Ale vím, jak vyzdvihnout malé a zanedbatelné město na slávu a velkolepost.Themistoklés
Píšu o emocích.Sara Bareilles
Naše štěstí závisí celou dobu na moudrosti.Sofokles
Představte si svět, kde všichni lidé mají přístup k veškerým lidským znalostem.Jimmy Wales
Budu vůdce hlavního chrámu v Evropě a krvavým čarodějem mezi přívrženci Setha.Alessandro Cagliostro
Otevřeli jsme nové dveře do neznámého světa.David J. Thouless
Ekologie uzákoňuje politiku vlka.Valeriu Butulescu
Někdy prostě musíte skočit a křídla si nechat narůst až cestou dolů.Les Brown
Pamatuj, že úspěch je odměna za dřinu.Sofokles
Vše to, o čem jsem si myslel, že je nemožné, existuje.Charles Robert Richet
Pokud vezmete svůj strach a rozmačkáte ho do něčeho užitečného, pak to nemá pocit, že to vyhrálo.Sara Bareilles
Moje písně jsou jako můj deník, moje záznamy z mého života.Sara Bareilles
Zrušení trhu znamená společnost gulagu.Leszek Kołakowski
Záznamy každého velkého náboženství ukazují na přítomnost supermanů.Charles Webster Leadbeater
Jediné, co mi u Fritze vadí, je jeho sklon k ukvapenosti. Ale tak je tomu u konspirátorů tohoto druhu dost často.Allen Dulles
Existuje-li nějaký postup pro zavedení sociální jednoty, pak je přirozeným řešením tohoto problému despotismus, protože je jedinou známou technikou pro tento účel.Leszek Kołakowski
Bylo nespravedlivé, že nové Německo neuznalo vysoce úctyhodnou povahu toho, co Fritz udělal, ani významnou roli, jakou sehrál při konečném svržení Hitlera a hitlerismu. Jednoho dne bude doufám v jeho zemi tato nespravedlnost napravena a jeho role po zásluze uznána.Allen Dulles
Nikdy bych úmyslně nechtěla zranit něčí city.Sara Bareilles
Zdraví lidé jsou oni nemocní, kteří na sebe tolik nedbají.Jules Romains
Nic nepřijde muže tak draho jako obět, kterou pro něj žena podstoupí.Jules Romains
Lidé zlí se nám dívají do očí, jen když lžou.Jules Romains
Lidé vynikající mluví o problémech, lidé průměrní o událostech, lidé malí o svých bližních.Jules Romains
Přesvědčit se - u mnohých to znamená jen: zvyknout si.Jules Romains
Kdyby se občas počasí nezměnilo, polovina lidí by neměla o čem povídat.Jules Romains
Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme.Jules Romains
Komunikace podniku se neřídí etikou, naopak - komunikace dbá na etiku a obhospodařuje ji v zájmu vnitřních a vnějších cílů.Gilles Lipovetsky
Vládněte! Politici vám musí sloužit, ne poroučet! Ludvíkovi XVI.Jules Mazarin
V továrně vyrábíme kosmetiku - v obchodě prodáváme naději.Charles Revson
Říká se, že nemám úroveň. Naštěstí jsou lidi s úrovní většinou ochotni tento nedostatek přehlédnout, protože jsem hodně bohatý. Úroveň se nedá koupit, ale tolerance pro její absenci ano.Aristoteles Onassis
Budeme udivovat současníky i potomky.Periklés
Proto se pořádají slavnosti a hry, aby se náš duch nejrůznějšími způsoby zotavil z únavy a zbavil se skleslosti a stesků.Periklés
Vězte, že štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze.Periklés
Ani den bez čárky.Apellés
Umění není imitace, ale iluze.Charles Reade