Ekologie uzákoňuje politiku vlka.Valeriu Butulescu
Někdy prostě musíte skočit a křídla si nechat narůst až cestou dolů.Les Brown
Pamatuj, že úspěch je odměna za dřinu.Sofokles
Vše to, o čem jsem si myslel, že je nemožné, existuje.Charles Robert Richet
Pokud vezmete svůj strach a rozmačkáte ho do něčeho užitečného, pak to nemá pocit, že to vyhrálo.Sara Bareilles
Moje písně jsou jako můj deník, moje záznamy z mého života.Sara Bareilles
Zrušení trhu znamená společnost gulagu.Leszek Kołakowski
Záznamy každého velkého náboženství ukazují na přítomnost supermanů.Charles Webster Leadbeater
Jediné, co mi u Fritze vadí, je jeho sklon k ukvapenosti. Ale tak je tomu u konspirátorů tohoto druhu dost často.Allen Dulles
Existuje-li nějaký postup pro zavedení sociální jednoty, pak je přirozeným řešením tohoto problému despotismus, protože je jedinou známou technikou pro tento účel.Leszek Kołakowski
Bylo nespravedlivé, že nové Německo neuznalo vysoce úctyhodnou povahu toho, co Fritz udělal, ani významnou roli, jakou sehrál při konečném svržení Hitlera a hitlerismu. Jednoho dne bude doufám v jeho zemi tato nespravedlnost napravena a jeho role po zásluze uznána.Allen Dulles
Nikdy bych úmyslně nechtěla zranit něčí city.Sara Bareilles
Zdraví lidé jsou oni nemocní, kteří na sebe tolik nedbají.Jules Romains
Nic nepřijde muže tak draho jako obět, kterou pro něj žena podstoupí.Jules Romains
Lidé zlí se nám dívají do očí, jen když lžou.Jules Romains
Lidé vynikající mluví o problémech, lidé průměrní o událostech, lidé malí o svých bližních.Jules Romains
Přesvědčit se - u mnohých to znamená jen: zvyknout si.Jules Romains
Kdyby se občas počasí nezměnilo, polovina lidí by neměla o čem povídat.Jules Romains
Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme.Jules Romains
Komunikace podniku se neřídí etikou, naopak - komunikace dbá na etiku a obhospodařuje ji v zájmu vnitřních a vnějších cílů.Gilles Lipovetsky
Vládněte! Politici vám musí sloužit, ne poroučet! Ludvíkovi XVI.Jules Mazarin
V továrně vyrábíme kosmetiku - v obchodě prodáváme naději.Charles Revson
Říká se, že nemám úroveň. Naštěstí jsou lidi s úrovní většinou ochotni tento nedostatek přehlédnout, protože jsem hodně bohatý. Úroveň se nedá koupit, ale tolerance pro její absenci ano.Aristoteles Onassis
Budeme udivovat současníky i potomky.Periklés
Proto se pořádají slavnosti a hry, aby se náš duch nejrůznějšími způsoby zotavil z únavy a zbavil se skleslosti a stesků.Periklés
Vězte, že štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze.Periklés
Ani den bez čárky.Apellés
Umění není imitace, ale iluze.Charles Reade
Neil Armstrong toho nechal víc než jen stopy a vlajku na Měsíci. Vytvořil základy pro budoucnost a vytyčil cestu pro budoucí americké průzkumníky, kteří jako první vstoupí na Mars nebo na jinou planetu.Charles Bolden
Byla by z něj krásná mrtvola.Charles Dickens
Zbavte biskupa jeho mitry a obecního slouhu jeho třírohého klobouku - co z nich zbude? Lidé. Pouze lidé.Charles Dickens
Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť na oslepující prach země, který pokrývá naše tvrdá srdce.Charles Dickens
Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost.Charles Dickens
Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných.Charles Dickens
Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.Charles Dickens
Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.Charles Dickens
Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.Charles Dickens
Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.Charles Dickens
Nedostatek a nemoc jsou příliš všední v mnohých postaveních životních, aby zasluhovaly více povšimnutí, než se zpravidla dostává nejobyčejnějším měnivým příhodám v životě lidském.Charles Dickens
Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.Charles Dickens
Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.Charles Dickens
Čas koná divy.Charles Dickens