les

les

 • Hledání: les
 • Energie mysli je podstatou života.
  Nové formy se tvoří pomalu a staré jsou vyhlazovány ještě pomaleji.
  Tajemství humoru je překvapení.
  Přírodní výběr pracuje velmi pomalu.
  Vzácnost výskytu je, jak nám říká geologie, předchůdkyní zániku.
  Přátelství je v podstatě partnerství.
  Malé a roztříštěné skupiny a podskupiny nakonec vymizí.
  Krysa a myš nemohou být pokládány za domácí zvířata, ale byly člověkem přeneseny do mnoha částí světa a jsou nyní mnohem rozšířenější než kterýkoli jiný hlodavec
  S chutí do toho a půl je hotovo.
  Celý organismus je při růstu a vývoji tak úzce spjat, že dojde-li v jedné části k nepatrné změně, která je pak hromaděna přírodním výběrem, jsou uzpůsobovány také jiné části. Je to velmi důležitý předmět, kterému rozumíme jen velmi nedokonale.
  Změna všech věcí je sladká.
  Některá znetvoření se vyskytují spolu velmi často a jiná jen zřídka, aniž jsme schopni označit nějakou příčinu.
  To, co Němci udělali Židům v Evropě, děláme Japoncům v Pacifiku.
  Co může být podivnějšího než vztah mezi modrýma očima a hluchotou koček, mezi tříbarevností a samičím pohlavím; mezi opeřenýma nohama a kůží mezi vnějšími prsty u holubů.
  Charakter může být téměř nazýván nejefektivnějším prostředkem přesvědčování.
  Část, vyvinutá u některého druhu v mimořádném stupni nebo způsobu, má ve srovnání se stejnou částí příbuzného druhu sklon k vysoké proměnlivosti.
  Špinaví muži jsou plní pokání.
  Je všeobecně známo, že druhové znaky jsou proměnlivější než rodové.
  Je všeobecně známo, že druhové znaky jsou proměnlivější než rodové.
  Odlišné druhy mají obdobné odrůdy a odrůda jednoho druhu často přijímá některý ze znaků příbuzného druhu nebo se vrací k některému ze znaků dávného předka.
  Vzdělání je nejlepší opatření pro stáří.
  Je nepochybně velmi překvapivá skutečnost, že se objevují znaky ztracené po mnoho, možná po sto generací.
  Viděl jsem jednou mula, který měl nohy tak pruhované, že by si člověk na. první pohled myslel, že mul pochází ze zebry.
  Každá forma, která žije v menším množství, je vystavena většímu nebezpečí vyhubení než jiná, která existuje ve velkém množství.
  Bez kamarádů by nikdo nechtěl žít, i když by měl všechny ostatní věci.
  Předpokládat, že oko se všemi nenapodobitelnými zařízeními pro zaostření ohniska na různé vzdálenosti, na propouštění různých množství světla a na opravování prostorových a barevných odchylek mohlo být vybudováno přírodním výběrem, zdá se, jak sám přiznávám, být krajně nesmyslné.
  Přírodní výběr nikdy netvoří na bytosti nic, co by jí bylo na škodu, neboť účinkuje jenom dobrem a pro dobro každého.
  Přírodní výběr se jen snaží udělat každou organickou bytost stejně dokonalou nebo o něco dokonalejší, než jsou ostatní obyvatelé téže oblasti, s nimiž musí bojovat o existenci.
  Mládež je snadno oklamána, protože je snadné doufat.
  Už nemám žádnou energii. Proto říkám každému, kdo je mladší než já, aby si nemyslel, že mu to bude psát věčně. (Říkám), ať to využije, protože jinak mu proud (tvořivosti) odteče jako voda z dřezu.
  Přírodní výběr nevytváří naprostou dokonalost, a pokud mohu soudit, nesetkáváme se v přírodě s takovýmto vysokým standardem.
  Obecně se uznává, že byly všecky ústrojné bytosti utvářeny podle dvou velikých zákonů — jednoty typu a podmínek života.
  Ve všech přírodních věcech je něco úžasného.
  Žádný složitý pud nemůže být vytvořen přírodním výběrem.
  Všechny lidské činy mají jednu nebo více z těchto sedmi příčin: příležitost, přírodu, nátlak, zvyk, rozum, vášeň a touha.
  Přírodní pudy se ztrácejí za domácího chovu.
  Láska k člověku se stala u psa pudem.
  Všechny placené zaměstnání absorbují a zhoršují mysl.
  Nikdo nebude pochybovat o tom, že pudy mají pro každé zvíře nejvyšší důležitost.
  Přírodovědci nemají žádné zlaté pravidlo, kterým by rozeznávali druhy a odrůdy.
  Naše úsudky, když jsme spokojení a přátelští, nejsou stejné jako když jsme smutní a máme bolesti.
  Nové druhy se objevují velmi zvolna, jeden po druhém, jak na souši, tak i ve vodách.