Citáty

hippokratés

Naposledy hledané: hippokratés Solón masaryk coco tesla Jára johny depp oppenheimer Einstein Eckhart Kurt Cobain dexter yager tyrš les zeyer Dante


Umění je dlouhé, život krátký.Hippokrates
Hlavně neublížit!Hippokratés
Nechť je strava tvojí medicínou a medicína tvojí stravou!Hippokratés
Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.Hippokratés
Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.Hippokratés
Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.Hippokratés
Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.Hippokratés
Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.Hippokratés
Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.Hippokratés
Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.Hippokratés
Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.Hippokratés
Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.Hippokratés
Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.Hippokratés
Lidské zákony jsou špatné, protože pocházejí od lidí, kteří jsou vedeni touhou po moci. Přirozenost je vždycky dobře, protože ve všem. vystačí všemu. Proto se zákony mění, aby zkusily napodobovat přirozenost.Hippokratés z Kósu
Tělesný stav a životní návyky lidí kopírují přírodu země, kde žijí.Hippokrates
Lidé zvyklí snášet běžné námahy, byť i slabé a staří, snáze je snášejí než-li lidé silnější a mladší, avšak nezvyklí.Hippokratés
Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.Hippokratés
Když nejsi ochotný změnit svůj život, není ti pomoci.Hippokrates
Lékař léčí, příroda uzdravuje.Hippokrates