hippokratés

hippokratés

 • Hledání: hippokratés
 • Každá choroba má svoji emocionální složku.
  Umění je dlouhé, život krátký.
  Hlavně neublížit!
  Nechť je strava tvojí medicínou a medicína tvojí stravou!
  Žár života v každé lidské bytosti je nesmrtelný. Vidí, slyší a zná vše, co je a bude.
  Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.
  Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.
  Medicína je nepochybně nejšlechetnější ze všech umění.
  Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.
  Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.
  Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.
  Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše.
  Jez proto, abys žil. Nežij proto, abys jedl.
  Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.
  Lidské zákony jsou špatné, protože pocházejí od lidí, kteří jsou vedeni touhou po moci. Přirozenost je vždycky dobře, protože ve všem. vystačí všemu. Proto se zákony mění, aby zkusily napodobovat přirozenost.
  Tělesný stav a životní návyky lidí kopírují přírodu země, kde žijí.
  Lidé zvyklí snášet běžné námahy, byť i slabé a staří, snáze je snášejí než-li lidé silnější a mladší, avšak nezvyklí.
  Smutný je život, jímž provívá odporná chtivost peněz jako ledový vítr.
  Když nejsi ochotný změnit svůj život, není ti pomoci.
  Lékař léčí, příroda uzdravuje.