charles dickens

charles dickens

 • Hledání: charles dickens
 • Nový zákon je tou naprosto nejlepší knihou, kterou svět kdy poznal a pozná.
  Byla by z něj krásná mrtvola.
  Zbavte biskupa jeho mitry a obecního slouhu jeho třírohého klobouku - co z nich zbude? Lidé. Pouze lidé.
  Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť na oslepující prach země, který pokrývá naše tvrdá srdce.
  Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost.
  Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných.
  Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.
  Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.
  Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.
  Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.
  Nedostatek a nemoc jsou příliš všední v mnohých postaveních životních, aby zasluhovaly více povšimnutí, než se zpravidla dostává nejobyčejnějším měnivým příhodám v životě lidském.
  Není důležité to, co můžeme udělat, ale to, co musíme udělat.
  Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňování.
  Čas koná divy.
  Milující srdce obsahuje největší moudrost.
  Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém.
  Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce.