Ver

Ver

 • Hledání: Ver
 • Důležité přece není živit se, ale mít na to, abychom se živit mohli.
  Věda, chemie, mechanika vnikly do hájemství poezie!
  Je naprosto nezbytné být někam směrován.
  Lesy už neslouží jako otop, ale jako materiál pro tiskárny.
  Stejně jako vzrůstá počet obratů, vzrůstá i počet zlodějů.
  Američtí filantropové kdysi vymysleli, že by bylo lépe zavírat vězně do kulatých cel, aby jim bylo odňato potěšení, jež skýtají rohy. Současná společnost je kulatá jako ty cely! Nudíme se v ní tedy po libosti!
  V Paříži nejsou už domy, jen ulice!
  Nic na světě netrvá věčně, ani cesta po schodech.
  Na tomto světě je základní lidskou povinností vydělávat peníze!
  Nikdo se už nebije v souboji, vyšlo to z módy; uzavírají se kompromisy, vedou obhajoby.
  Není snad stříbro protipólem olova, nenahradila kulku kulatá suma?
  Až válka přinese zisk tak jako průmyslový podnik, pak bude válka.
  Hudba se již nevychutnává, hltá se!
  Opera se stala pobočkou burzy; nahlas se v ní projednávají obchody, o hudbu je zájem pramalý.
  Zpěváci hýkají, štěkají, řvou, vyjí, vydávávají ze sebe všemožné zvuky, jen ne zpěv. Jako zvířata na statku!
  V hudbě se nedá objevit nic nového stejně jako v lásce.
  Smyslová umění mají věčnou výhodu stálého mládí!
  Géniové sice vytvářeli svou dobu, ale jsou odloženi do archeologických sbírek.
  Diplomacie je věda dvojznačná, dvojsmyslná a obmyslná.
  Filozofie je módní záležitostí.
  Cožpak nebyl ateista? - Kdepak; věřil sám v sebe.
  Komu záleží na Řecích a Římanech, vždyť slouží jen jako nezbytné kořeny slov moderní vědy!
  Stroje zničily statečnost a z vojáků se stali mechanici.
  K čemu spát? Lepší je bez spánku snít.
  Každý se obohacuje, kromě lidského těla a ducha.
  Mládenec se může oženit vždycky. Ženatý se mládencem už stát nemůže.
  Ženská rada nestojí za mnoho, ale jen blázen by ji nevyslechl!
  Špatnost dlí ve všech společenských třídách.
  Manželství již neznamená domácnost, opěvaný svazek manželský již domácí teplo nerozdmýchá.
  Genialita i talent jsou jako nemoc a žena umělce na sebe musí vzít roli opatrovatelky?
  Náhoda, le hasard, pochází z arabského slova, jež znamená nesnáz.
  Chtěl bych ve skutečnost uvést definici štěstí, kterou jsem někde, nevím už kde, četl, a jež má čtyři podmínky: Život v přírodě, láska ženy, oproštění od ctižádosti a vytváření nové krásy.
  Nic o životě nevíš a musíš se naučit žít celý život, jak pravil Seneca.
  Kdo ale čte romány? Ani ti, kdo je píší, soudě podle jejich stylu.
  Slovo poslanec se odvozuje od slova poslání.
  To, co neudělali barbaři, provedli architekti.
  I když tě štěstí zapomene, ty ho nikdy úplně nezapomeň.
  Děti mají všechno,až na to, co jim odejmeme.
  Činnost vzchází z našeho základního přání...
  Kdyby mluviti bylo stříbro a mlčeti zlato, pak výkřik srdce by byl pestrobarevným diamantem.
  Pokusme se být šťastni, už jen pro příklad ostatním.
  Až všichni všechny povraždí, počítače budou vyprávět o lidech, tak jako lidé vyprávěli o bozích.