Tolle

Tolle

 • Hledání: Tolle
 • Jsi-li přítomen, cítíš duši všeho. Cítíš jedno vědomí v každém stvoření a pak vše miluješ jako sám sebe.
  Každá bytost je zábleskem božství či snad Vyššího Bytí.
  Klíčem k proměně je být kamarád s přítomným okamžikem.
  Pes žije v přítomnosti, proto vás může učit nebo vám přítomnost připomínat.
  Příroda nám ukazuje cestu k sobě domů, cestu z vězení vlastních myslí.
  Když hladíte psa nebo nasloucháte kočičímu předení, myšlenky na chvíli odejdou a vesmír ticha uvnitř Vás otevře dveře Bytí.
  Za zvukem je něco víc: tajemná svátost, kterou nelze uchopit pomocí myšlenek
  Ale uvědomovat si malé tiché chvíle, na to potřebuješ být potichu uvnitř.
  Neklesáme pod hladinu myšlenek, my se nad ně povznášíme.
  Nejsi oddělen od celku. Jsi v jednotě se sluncem, se zemí, se vzduchem.
  Stejně jak pes miluje ohryzávat kosti, stejně tak lidská mysl miluje své problémy.
  Příroda vás učí být v klidu, nepřebijete-li ji tokem myšlenek.
  Je úžasné pozorovat živé zvíře, protože zvíře na sebe nemá žádný názor.
  Buď v klidu. Pozoruj. Naslouchej. Buď přítomen.
  Opravdové štěstí se ukrývá v jednoduchých, zdánlivě nezajímavých věcech.
  Rozdíl mezi Vámi a Vaším psem je ten, že Vy máte problémy a on je nemá.
  Dovol své mu psovi, aby tě vzal každý den na procházku. Prospěje to tvému tělu a prospěje to tvé duši.
  Láska je hluboké souznění s ostatními bytostmi.
  Psi kolem sebe šíří dobro, na které lidé slyší.
  Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.
  Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.
  Žil jsem s mnoha zenovými mistry, všichni byli kočky a kocouři.
  Život ti nepatří! Ty život jsi.
  Známky neurotického chování občas projevují pouze zvířata, která žijí v úzkém kontaktu s lidmi.
  Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.
  Neúspěch se skrývá v každém úspěchu a úspěch v každém neúspěchu.
  Ego je mysl, která řídí váš život, pokud nejste jejím pozorovatelem.
  Být outsiderem je sice obtížné, ale nutí vás to uvědomovat si víc než ostatní, což je výhoda, pokud jde o osvícení.
  Největší překážkou pro muže je mysl, zatímco největší překážkou pro ženy je emoční tělo.
  Všechny věci mizí v tau. Pouze tao trvá věčně.
  Ženy jsou blíže k Bytí, neboť je prakticky „ztělesňují".
  Stupeň osvícení lze poznat podle toho, jak se chováte v obtížných situacích.
  Nevzdáte-li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství.
  Láska není vybíravá, stejně jako není vybíravé sluneční světlo.
  Tajemstvím života je „umřít, než umřete" - zjistit, že smrt neexistuje.
  Přijetí reality je základním aspektem odpuštění.
  Láska je droga, dokud droga působí cítíte se dobře, ale vždycky přijde doba, kdy působit přestane.
  Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku.
  Negativní emoce jsou příznakem toho, že se něčemu bráníte.
  Pouze ti, kdo překonali svou závislost na světě forem, mohou vytvořit lepší svět.
  Až dojde k transformaci kolektivního vědomí lidstva, ovlivní to přírodu i zvířecí království, protože všechny světy jsou vzájemně propojeny.
  Soucit je vědomí hlubokého pouta mezi vámi a ostatními bytostmi.