Nikola Tesla

Nikola Tesla

 • Hledání: Nikola Tesla
 • Každá vynucená námaha vyžaduje obětování části životní energie.
  Sotva existuje předmět, který by nemohl být matematicky pojednán.
  Ze všech věcí na světě jsem měl nejraději knihy.
  Většina lidí je natolik zabraná do vnějšího světa, že úplně zapomínají sledovat, co se děje v jejich nitru.
  Instinkt je něco, co dokáže předčít intelekt.
  Na Paříži je nejhorší posledních 29 dní před výplatou.
  Když si promítnu před očima film svého života, uvědomuji si, jak nepatrné vlivy často určují náš osud.
  Včerejší zázraky jsou dnes už jen obyčejné věci.
  Skutečná odměna se vždy dostaví v poměru k vykonané práci a přineseným obětem.
  Pokrok je vždy spojen rovněž s riziky a nebezpečenstvími neméně hrozivými, než jsou ta vycházející z chtivosti a utrpení.
  Největších úspěchů se dosáhne při zdravém soutěžení.
  Válce nelze zabránit, dokud se neodstraní fyzický důvod pro její vypuknutí.
  Skutečný mír může nastat jen jako přirozený důsledek všeobecné osvěty a míšení ras.
  Vegetariánství je doporučitelný odklon od dnešního barbarského chování.
  I když životu krystalu nerozumíme, přece jen se jedná o živého tvora.
  Svět spěje vpřed pouze pomalu a nové pravdy se přijímají těžko.
  Budoucnost patří hliníku.
  Ať už je elektřina čímkoli, skutečností je, že se chová jako nestlačitelná tekutina.
  Člověk není jediným živým tvorem, jenž je v nekonečném vesmíru vybaven rozumem.
  Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici, až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou.
  Můj obdiv pro skvělý lid Československa, nositele pochodně vzdělanosti, nemůže býti vyjádřen slovy.
  Ještě není čas, aby se široká veřejnost zabývala podrobnostmi mých nekonvenčních patentů. Ale mohu jen zdůraznit, že vše funguje na jednoduchých přírodních principech a hlubokém pochopení podstaty a účelu elektrické energie v přírodě.
  Naše ctnosti a naše vady jsou neodělitelné jako síla a hmota. Pokud je oddělíme, člověk přestane existovat.
  Příroda může dosáhnout stejného výsledku mnoha způsoby.
  Vynálezci nemají čas na manželský život.
  Kdybyste znali velkolepost čísel 3, 6 a 9, pak byste měli klíč k tajemství vesmíru.
  Jedinec je pomíjivý, národy přicházejí a odcházejí, ale člověk zůstává.
  Neustále toužíme po nových zážitcích a brzy se k nim staneme lhostejnými. Včerejší zázraky jsou dnes běžné jevy.
  Ze všech věcí, nejlepších věcí, mám nejradši knihy.
  Nemyslím si, že existuje mnoho skvělých vynálezů, které vymysleli ženatí muži.
  Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace.