Nikola Tesla

Nikola Tesla

 • Hledání: Nikola Tesla
 • Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici, až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou.
  Můj obdiv pro skvělý lid Československa, nositele pochodně vzdělanosti, nemůže býti vyjádřen slovy.
  Ještě není čas, aby se široká veřejnost zabývala podrobnostmi mých nekonvenčních patentů. Ale mohu jen zdůraznit, že vše funguje na jednoduchých přírodních principech a hlubokém pochopení podstaty a účelu elektrické energie v přírodě.
  Naše ctnosti a naše vady jsou neodělitelné jako síla a hmota. Pokud je oddělíme, člověk přestane existovat.
  Příroda může dosáhnout stejného výsledku mnoha způsoby.
  Vynálezci nemají čas na manželský život.
  Kdybyste znali velkolepost čísel 3, 6 a 9, pak byste měli klíč k tajemství vesmíru.
  Jedinec je pomíjivý, národy přicházejí a odcházejí, ale člověk zůstává.
  Neustále toužíme po nových zážitcích a brzy se k nim staneme lhostejnými. Včerejší zázraky jsou dnes běžné jevy.
  Ze všech věcí, nejlepších věcí, mám nejradši knihy.
  Nemyslím si, že existuje mnoho skvělých vynálezů, které vymysleli ženatí muži.
  Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace.