Citáty

Martin

Naposledy hledané: Martin Robert jim morrison Ver Tolle Solón Nikola Tesla Eckhart hippokratés Jára depp tyrš Paul wesley Kurt robert fulghum verne


My nevytváříme historii, my jsme tvořeni dějinami.Martin Luther King
Umění a zábava nejsou izolované.Martin Kippenberger
Svět je dnes vesnice, která funguje jako New York City kolem roku 1850, plný násilí a mafie.Martin Scorsese
Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš názor na minulost.Bohuslav Martinů
Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. Člověk, jenž nikdy nečte, prožije jen jeden.George Raymond Richard Martin
V každé evropské zemi existuje partaj, někdy i významná, která je prokazatelně i finančně podporovaná z Ruska, to je prostě fakt.Martin Stropnický
Kolik je zrnek písku na pláži, tolik galaxií plných hvězd je rozeseto v bublině časoprostorového horizontu Země.John Martineau
Ve starořecké mytologii se Saturn nazýval Chronos, bůh času.John Martineau
Chyba je odolná rostlina, která kvete v každé půdě.Martin Farquhar Tupper
Jazykozpyt a vyučování jazykům neméně těžké než vnešené úlohy své jen tak rozřeší, jestli stále před očima budou míti vzájemný ten poměr který slovy co částkami vět vládne.Martin Hattala
Dávejme pozor na proroky rychlých řešení, bezpracných výsledků, snadných cest.Martin Konvička
Kdyby došlo k nejhoršímu, koncentráky pro muslimy naštěstí budou, ne bohužel. Řekli si o to sami.Martin Konvička
A jako vítězové voleb vás, milí muslimové, nameleme do masokostní moučky.Martin Konvička
Úplně taju z kluků surfařů, bruslařů a hráčů ragby.Martina Stoessel
Proti negativním hrdinům nic nemám, ale není možné šířit pořád jenom zlo. Naštěstí režiséři pochopili, že bych měl hrát i jiné charaktery.Martin Růžek
Je větší zločin zabít mravence než člověka, protože když člověk zemře, převtělí se, zatímco mravenec zemře navždycky.Maximiliano Hernández Martínez
Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem.Martin Luther
Nic se nezapomíná pomaleji než urážka a rychleji než dobrodiní.Martin Luther
Otálení a chvat jsou dvě sice protichůdné, avšak neužitečné vlastnosti.Martin Luther
Pro nás se to nazývá a je to smrt, když zemřeme, ale pro Boha je to spánek - tak tichý, že tišší už být nemůže.Martin Luther
Ale děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má.
(17. ledna 1546, poslední kázání ve Wittenbergu)Martin Luther
Když vám život dá citróny - udělejte si limonádu.Martina Stoessel
Zatímco jsi žil, byl jsem ti morem. Až budeš umírat, budu ti smrtí.Martin Luther
Pohleď na zázrak! Evangelium spěchá do Pruska tryskem, zatímco v horním a dolním Německu ho s hněvem haní a odmítají.
(Z dopisu sambijskému biskupovi Georgu von Polentz napsanému poté, co tento přednesl první evangelické kázání v Prusku.)Martin Luther
Až dosud nevěda učil jsem a zastával jsem všechny zásady Jana Husa. Všichni, zkrátka, jsme nevědomky husité, ano sám Pavel a Augustin jsou doslova husité.Martin Luther
Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.Martin Luther
Nic na světě není nebezpečnější, než upřímná neznalost a svědomitá hloupost.Martin Luther King
Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala.Martin Luther King
Můj hněv je hněvem Božím.Martin Luther
Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.Martin Luther
Den bez slunce je jako... vždyť víte, noc.Steve Martin
Hudba je nejlepší umění. Zahání smutek.Martin Luther
Demokracie je demokracií i ve stadiu úpadku tehdy, když mají občané relevantní informace o skutečnosti.Martin Hekrdla
Chaos uprostřed chaosu není sranda, ale chaos uprostřed řádu je.Steve Martin
Křesťanství a národní socialismus nelze sloučit!Martin Bormann
Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.Martin Luther
Páni, ti Francouzi: mají jiné slovo pro všechno!Steve Martin
Víno je silné, král je silnější, ženy jsou ještě silnější, ale pravda je nejsilnější.Martin Luther
Vykročte ve víře. Nemusíte vidět celé schodiště, jen udělejte první krok.Martin Luther King
Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem - hlubokým a bezesným.Martin Luther
Nedopustíme aby nás moc zastavila. Jsme mistři v našem nenásilném hnutí co odzbrojuje policejní síly; oni nevědí, co dělat.Martin Luther King
Lidé se často nenávidí, protože se obávají druhých lidí, obávají se druhých, protože je neznají, neznají je, protože spolu nekomunikují, nekomunikují spolu, protože jsou odděleni.Martin Luther King

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy