rok 2017 stránka č.2

Citáty a výročí pro 2017

 • rok 2017 stránka č.2 | Citáty | Zemřelí
  • Papež František
   Kéž nám Pán dá moudrost hledat to co je důležité a milovat nejen slovy ale i skutky.
  • Jdi se setkat s Ježíšem, buď s ním nějaký čas v modlitbě a svěř celý svůj život Jeho milosrdné lásce.
   Papež František
  • Papež František
   Bůh je do nás zamilovaný. Přitahuje nás k Sobě s něhou tím že se mezi nás narodil jako chudý a křehký, jako jeden z nás.
  • Nejsvětější Boží jméno nesmí být nikdy vyzváno k ospravedlnění nenávisti a násilí vůči jiným lidským bytostem.
   Papež František
  • Papež František
   Kéž nám Panna Maria pomůže dělat každý den první krok abychom s láskou budovali mír, spravedlnost a pravdu.
  • Drazí přátelé, svět potřebuje svaté a my všichni jsme povoláni ke svatosti bez výjimky. Nebojte se!
   Papež František
  • Papež František
   Uč se z úžasu; živ údiv. Žij, miluj, věř. A s pomocí Boží milosti si nikdy nezoufej.
  • Pamatuj ve svém srdci na utrpení každého člověka. Pak je všechny dej Bohu ve svých modlitbách.
   Papež František
  • Papež František
   Pamatujme ve svých modlitbách na ty kteří se s oddaností a obětavostí starají o nemocné.
  • Kéž se vždy podporuje kultura setkávání, která je schopná bořit zdi jež stále rozdělují svět.
   Papež František
  • Papež František
   Když se modlíme, potřebujeme odvahu víry. Mějme důvěru že nás Pán slyší!
  • Věda vyjádří svou plnou hodnotu tehdy, když slouží celostnímu rozvoji osoby a lidské rodiny.
   Papež František
  • Papež František
   Na konci času až přijde Pán a potká nás, naše radost bude nesmírná. Žijeme v očekávání tohoto setkání!
  • Jenom víra může proměnit konec našeho pozemského života v začátek života věčného.
   Papež František
  • Papež František
   Válka vždycky způsobuje vážné ničení přírody. Nemůžeme špatně zacházet s naším společným domovem, ale starat se o něj pro budoucí generace.
  • Kéž se Mariin čistý a prostý úsměv stane zdrojem radosti pro každého z nás kdykoliv čelíme životním těžkostem.
   Papež František
  • Papež František
   Svět nemůžeme změnit sami, ale společně můžeme šířit radost Evangelia tím, že jsme blízko potřebným.
  • Nebe neoceňuje to co máš, ale to co dáš.
   Papež František
  • Papež František
   Osvoboďme Vánoce od světskosti která na ně útočí! Pravým duchem Vánoc je krása toho, že jsme milováni Bohem.
  • Bez lásky jsou společně život i víra k ničemu.
   Papež František
  • « 1 2 3 4 5 6 »
 • Události roku 2017. Co se stalo v roce 2017.
 • 2017 - Katalánská krize.
  2017 - 2018 Severokorejská krize.
  2017 - Irácko-kurdská krize (15.-27. říjen 2017).
  1. ledna 2017 - Malta převzala předsednictví EU.
  30. června 2017 - Německo umožnilo uzavírat manželství homosexuálním párům a adoptovat děti.
  30. srpna 2017 - Zrození jednoho z největších hurikánů v historii přírodních katastrof - Hurikán s poetickým jménem Irma zabil 134 lidí.
  7. prosince 2017 - Australský parlament schválil stejnopohlavní manželství.