rok 2017

Citáty a výročí pro 2017

 • rok 2017 | Citáty | Zemřelí
  • Miloslav Rozner
   Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho nemusel zase vybrušovat a neřekl něco špatně.
  • Všechny podfuky začínají tak, že se věc nabídne za polovic.
   Jonas T. Bengtsson Dívka jménem Sus
   Jonas T. Bengtsson
  • Miloš Zeman
   Umístit muslimské těžko slučitelné migranty na naše území by znamenalo vytvořit podhoubí pro případné teroristické útoky.
   Miloš Zeman Projev
  • Většina obcí vznikne jen tak; ty nejlepší podle plánu.
   Celeste Ng Ohníčky všude kolem
   Celeste Ng
  • Papež František
   Politická aktivita musí být skutečně vedená ve službě lidské osoby s respektem vůči stvoření a pro společné dobro.
  • Je povinností lidské rodiny pomoci každému člověku od chudoby a hladu.
   Papež František
  • Papež František
   Kéž nám Boží moudrost pomůže poznat jak máme přivítat a přijímat ty kteří přemýšlejí a jednají jinak než my.
  • Skromnost je ctnost která je základní pro každého kdo chce být jako Ježíš, který je tichý a pokorný srdcem.
   Papež František
  • Papež František
   Kéž je Panna Maria vždycky pro nás útočištěm, naší útěchou a cestou která vede ke Kristu.
  • Zvu Tě abys upřel oči na Ježíše a tak ses od něj mohl učit jak milovat z celého svého srdce.
   Papež František
  • Papež František
   Prosme o milost aby naše víra byla víc a více činná skrze skutky lásky.
  • Všichni jsme žebráci před Boží láskou, láskou která dává smysl naší existenci a která nám nabízí věčný život.
   Papež František
  • Papež František
   I kdyby už nebyl nikdo kdo by si na nás vzpomněl, Ježíš bude vždycky kráčet s námi.
  • Stáváme se svatými když pracujeme pro druhé. Když si tak počínáme, pokračujeme v Boží stvořitelské činnosti v historii.
   Papež František
  • Papež František
   Povzbuzuji vás všechny, abyste žili radostí svého poslání ve svědectví Evangeliu kdekoliv jste povoláni žít a pracovat.
  • Každý cizinec který klepe na naše dveře je příležitostí setkat se s Ježíšem Kristem.
   Papež František
  • Papež František
   Křesťané jsou povoláni konkrétně pracovat ve skutečnostech tohoto světa a osvěcovat je světlem které přichází od Boha.
  • Kéž nám Pán dá moudrost hledat to co je důležité a milovat nejen slovy ale i skutky.
   Papež František
  • Papež František
   Jdi se setkat s Ježíšem, buď s ním nějaký čas v modlitbě a svěř celý svůj život Jeho milosrdné lásce.
  • Bůh je do nás zamilovaný. Přitahuje nás k Sobě s něhou tím že se mezi nás narodil jako chudý a křehký, jako jeden z nás.
   Papež František
  • 1 2 3 4 5 6 »
 • Události roku 2017. Co se stalo v roce 2017.
 • 2017 - Katalánská krize.
  2017 - 2018 Severokorejská krize.
  2017 - Irácko-kurdská krize (15.-27. říjen 2017).
  1. ledna 2017 - Malta převzala předsednictví EU.
  30. června 2017 - Německo umožnilo uzavírat manželství homosexuálním párům a adoptovat děti.
  30. srpna 2017 - Zrození jednoho z největších hurikánů v historii přírodních katastrof - Hurikán s poetickým jménem Irma zabil 134 lidí.
  7. prosince 2017 - Australský parlament schválil stejnopohlavní manželství.