Citát

Citát č.9214 od Jan Karafiát

U maminky je to nejlepší místečko na celém světě pro toho malounkého. Ale nejen pro malounkého. I pro toho velikého, když pláče a truchlí. Nebo tak, jak matka těší, nikdo jiný na světě těšit nedovede. (z Pamětí)Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní.
Lidé, kteří mají svou víru, mohou být šťastni, neboť není každému dáno věřit v nadpozemské věci.
Chci uchopit krásu, uniká mi, zanechávajíc jen tělo v rukou mých...
Pak z toho centra duch judaismu dosáhne velmi daleko až ke všem komunitám v Diaspoře, vdechne jim život a zachová jejich jednotu; a když naše národní kultura v Palestině dosáhne této úrovně, můžeme si být jisti, že utvoří muže, kteří budou schopni v příhodnou chvíli založit Stát, který bude Židovským státem – a ne toliko státem Židů.
Po své vůli můžeš prožít život v plné duševní pohodě, i kdyby ti všichni spílali a i kdyby divoká zvěř sápala bědné údy tvé tělesné schránky. Neboť co překáží při tom všem tvé duši zachovat klid, správně posuzovat okolnosti a pohotově užívat nabízejících se příležitostí?
Co je pravděpodobnější: že najednou přestaly platit zákony přírody, nebo že si jedna židovská koketka trochu zalhala?
Naše mravní přesvědčení se nezakládají na rozumu, nýbrž na pocitech.
Charakteristika zredukuje všechny otázky vcelku na čísla, a tak vytvoří jakýsi druh statistiky, s jejíž pomocí budou moci být zváženy rozumové důvody.
Abychom měli rádi naši zem, musíme ji udělat milováníhodnou.
Číslo je jakosi základní metafyzickou formou a aritmetika je jakýmsi druhem statiky vesmíru, skrze niž lze vyzkoumat síly věcí.
Pokud jste chudí, pravděpodobně nebudete žít dlouho.
Pravá krása není nikdy oddělena od užitečnosti.
Lidé by se měli vzdělávat v psychotronice.
Muži jsou často jednoduché mechanismy s jedním pohledem na extrémně složité vztahy života.
Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním.
Vím, co chci, mám cíl, mám vlastní názory, mám víru a lásku.
Jestliže se probouzíš po ránu mrzutě, uvědom si: Procitám ke svému lidskému dílu. Mám být tedy dále rozmrzelý, jestliže se ubírám k práci, ke které jsem zrozen a pro kterou jsem byl do vesmíru uveden? Či snad jsem určen k tomu, abych si hověl na teplém loži?
Nirvána není fouknutí na svíčku, ale zhasnutí plamene, protože den přichází.
V mém myšlení jsem byl ovlivněn jak západem, tak východem.
Všechno znamenité je vzácné.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život