Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
* 22. února 1788
† 21. září 1860

Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
( Wikiquote )

 • Citát č.9075 od Arthur Schopenhauer

 • Obecně a všude je pravým symbolem přírody kruh, protože je schématem opakování: to je vskutku nejobecnější forma v přírodě, která ji provádí ve všem, od běhu hvězd až k smrti a vznikání organických bytostí.

 • Podobné citáty
  • Elli H. Radingerová
   Příroda má svůj vlastní čas.
   Elli H. Radingerová Moudrost vlků
  • Přírodu ohromují pohledy, které se jí naskýtají.
   Vladimír Nabokov
  • Lev Nikolajevič Tolstoj
   Každý lov má svůj půvab, protože člověk přijde do styku s přírodou.
   Lev Nikolajevič Tolstoj Anna Karenina I.
  • V přírodě není nic melancholického.
   Samuel Taylor Coleridge
  • Scott Olsen
   Příroda se nám předvádí v nádherném holografickém portrétů, v němž se v menších dílech zrcadlí sám celek.
   Scott Olsen Záhadný zlatý řez
  • Nemiluji člověka méně, ale přírodu více.
   Lord Byron
  • Ugo Betti
   V přírodě neexistuje odpuštění.
  • Příroda je příliš drobná, než aby se opakovala.
   Paul Muni
  • Margaret Fuller
   Příroda poskytuje výjimky z každého pravidla.
  • Staré katedrály jsou dobré, ale modrá kupole rozpínající se nad námi všemi je mnohem lepší.
   Thomas Carlyle
  • Mary Webb
   Hudba přírody nikdy neskončila; její ticho jsou pauzy, ne závěry.
  • Příroda tká své látky z těch nejdelších nití, a proto lze v každém malém kousku její tkaniny odhalit strukturu celého plátna.
   Richard P. Feynman
  • Francis Bacon
   Nemůžeme rozkazovat přírodě, můžeme ji jenom poslouchat.
  • Amen přírody je vždy květina.
   Oliver Wendell Holmes sr.
  • Vítězslav Hálek
   Co s přírodou je v neshodě, má smrti znak již na svém čele – a kletbu ve svém původě.
  • Příroda někdy pláče z radosti; jako člověk.
   Benjamin Disraeli
  • Albert Camus
   Odpuštění je spojeno s přírodou a instiktem, nikoli se zákonem. Zákon se podle definice nemůže řídit stejnými pravidly jako příroda.
  • Příroda byla poražena ve jménu vývoje.
   Jasunari Kawabata
  • Charles Darwin
   Příroda se vůbec nestará o vzhled, ledaže by byl prospěšný některému organismu.
   Charles Darwin O původu druhů
  • Všichni sají z prsu matky přírody, který je už dávno zanícený.
   Kat Kaufmann Superpozice
   Kat Kaufmann