Citát

Citát č.8999 od Carlo Dossi

Žena nikdy nelituje svých omylů, ale mstí se za ně bez lítosti.Motory jsou jako ženy. Musíte vědět kam sáhnout.
Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude.
Ženy nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.
Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.
Když se naštvou ženské, i ty zdánlivě tiché a vstřícné, dávají průchod všemu svému běsnění a nevědí, kdy přestat.
Ženy se nikdy neohlížejí. Jediná tak učinila a proměnila se v solný sloup.
Ženy trestají jiné ženy nejkrutěji.
Uvedení ženy v řád kněžský byl vždy sen falešných gnostiků.
Žena vám odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu.
To nejsou hloupé ženy, co se pomstí za mužovu nevěru bezvýhradnou věrností.
Žena málo se vyzná ve věcech cti.
Muž nechť se bojí ženy, která miluje: tu jest ochotna ke každé oběti a vše ostatní je pro ni bezcenné.
Je jedno, zda je žena na promenádě, či na balkóně, vždy musí být neodolatelnou Bohyní!
Každá lepší žena má tak krásné vlastnosti, že přivábiti musí, a zároveň tak odporné, že musí na čas odpudit.
Žena musí vždy pracovat dvakrát důkladněji než muž, aby byli muži vůbec ochotni uznat, že něco dělá.
Ženská duše je pro mě otevřená kniha, jenže napsaná v nesrozumitelném jazyce.
Žena je nepřítelem snění.
Jakékoli rozhodnutí žena udělá, je vždy správné.
Není zajímavé, co vám ženy říkají, ale to, co zamlčují.
Žena nikdy nelituje svých omylů, ale mstí se za ně bez lítosti.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život