Liz Taylorová
Liz Taylorová
* 27. února 1932
† 23. března 2011

Elizabeth Rosemond Taylorová, zvaná též Liz Taylorová, nepřechýleně Elizabeth Taylor byla americká herečka a vývojářka voňavek a parfémů, jedna z velkých hollywoodských hvězd stříbrného plátna 20. století.
( Wikiquote )

 • Citát č.8945 od Liz Taylorová

 • Časem litujeme všech hříchů, jichž jsme se dopustili, a těch několika, které jsme propásli.

 • Podobné citáty
  • Michel de Montaigne
   Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.
  • Kdo hřeší, na sobě hřeší; kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným.
   Marcus Aurelius
  • Pio z Pietrelciny
   Vůle je jedinou branou, kudy může do nás vniknout hřích; jiné brány není.
  • Čísti věci, kterým nerozumíš, je hřích.
   František Vymazal
  • John Irving
   Pokud je pýcha hříchem, tak největším hříchem je morální pýcha.
  • Nejtěžší hřích je pro mě naprostý opak toho, jak hřích vidí křesťanství. Hřích je nevidět krásy života.
   René Depestre
  • Jean  Cocteau
   Svědomí nás neodvrací od hříchu, jen nám brání se z něho těšit.
  • Časem litujeme všech hříchů, jichž jsme se dopustili, a těch několika, které jsme propásli.
   Liz Taylorová
  • Geoffrey Chaucer
   Ač sám hříchu nejsem prost, přec jiným vyčíst jejich hřích mám odvahy dost, pykej, kdo se provinil!
  • Nemyslete si, že jste duchovně vyspělí, pokud se tváříte vážně nebo litujete svých hříchů.
   Jane Roberts
  • Karel IV.
   Střezte se tudíž všeho hříchu ve věku útlém, neboť malá chyba na začátku velikou bude na konci.
  • Nebuďte rozmařilí v jídle a v pití, jakož činí ti, jejichž Bohem jest břich a jejichž slávou a koncem jest hromadění hnisu.
   Karel IV.
  • Jan Hus
   Pro trest smrti nemá se hřešiti.
  • Duch svatý odchází od těch, kdož se oddají smilstvu, a nebude přebývati v tělech podrobených hříchu.
   Karel IV.
  • Karel IV.
   Nehřešte proti Duchu svatému spoléhajíce příliš na milost boží, protože boží Duch svatý se od vás vzdaluje.
  • Dopustíte-li se hříchu, ať vaše duše cítí lítost nad životem vaším, dokud se neutečete ku prameni zbožnosti a milosrdenství.
   Karel IV.
  • Karel IV.
   Jakkoliv jest lidské hřešiti, přece jest ďábelské ve hříchu setrvati.
  • Hřích jest nemocí nakažlivou.
   Karel IV.
  • John Bunyan
   Jedna trhlina potopí loď, a jeden hřích zničí hříšníka.
  • Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.
   Charles Spurgeon