Joseph Murphy
Joseph Murphy
* 20. května 1898
† 16. prosince 1981

Joseph Murphy byl irský spisovatel a průkopník pozitivního myšlení.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.8760 od Joseph Murphy

 • Každá nemoc a každé utrpení jsou v rozporu s přírodou.

 • Podobné citáty
  • Marcus Tullius Cicero
   Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.
  • Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe; to nás bůh trestá.
   Karel Čapek Bílá nemoc
   Karel Čapek
  • Umberto Eco
   Láska nevzniká jako nemoc, ale stane se jí, nedojde-li k naplnění, změní se v obsesi.
  • Choroba činí zdraví příjemným a dobrým, hlad nasycení, námaha odpočinek.
   Hérakleitos
  • Hippokratés
   Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba pokládat za nevyléčitelné.
  • Nebudeme-li žít podle přírodních zákonů, tak onemocníme. To je jediná příčina téměř všech chorob.
   Paul Bragg
  • Joseph Murphy
   Každá nemoc a každé utrpení jsou v rozporu s přírodou.
  • Věřím a vím, že nic není neléčitelné.
   Rhonda Byrne Tajemství
   Rhonda Byrne
  • Joseph Murphy
   Vaše podvědomí obsahuje zázračnou léčivou sílu, která může opět uzdravit tělo i duši.
  • Bůh stvořil všechny nemoci a další situace, aby člověku připoměl jeho slabosti.
   Harun Yahya
  • Joseph Murphy
   Závislost na alkoholu nebo jiné droze je nemoc vyvolaná strachem nebo vnitřní nejistotou.
  • Popřít Boha znamená nemoc, popřít Krista — neštěstí.
   Rudolf Steiner
  • Joseph Murphy
   Zdraví je normální stav. Nemoc je anomální. Všemu stvořenému je dán princip harmonie.
  • Všechny nemoci mají duševní původ. Neexistuje žádný tělesný jev, který by nebyl reakcí na představu vašeho ducha.
   Joseph Murphy
  • Thomas Mann
   Nemoc mívá zpočátku jen těžce rozeznatelné příznaky, ale dá se léčit. Když už příznaky pozná každý hlupák, bývá na léčení pozdě.
  • Nedostatek a nemoc jsou příliš všední v mnohých postaveních životních, aby zasluhovaly více povšimnutí, než se zpravidla dostává nejobyčejnějším měnivým příhodám v životě lidském.
   Charles Dickens
  • Moliére
   Většina lidí neumírá na své nemoci, ale na své léky.
  • Hřích jest nemocí nakažlivou.
   Karel IV.
  • Thomas Alva Edison
   Budoucí lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léků, ale spíše bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy.
  • Virus AIDS není mocnější než Bůh.
   Marianne Williamson