Joseph Murphy
Joseph Murphy
* 20. května 1898
† 16. prosince 1981

Joseph Murphy byl irský spisovatel a průkopník pozitivního myšlení.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.8752 od Joseph Murphy

 • Vyslyšení modlitby není v podstatě nic jiného než uskutečnění určitých přání srdce.

 • Podobné citáty
  • Horst Krohne
   Léčení je uměním, je modlitbou, je láskou.
  • Modlitba je osobní věc - každý se pro ni může rozhodnout.
   John Irving
  • Jan Polabský
   Práce jest modlitba.
  • Když se modlíte za požehnání, neproste o dětskou porci.
   Pavel Kosorin
  • William Blake
   Modlitby neorají! Chvály nezrají!
  • Bez přestání se modlí ten, kdo spojuje modlitbu s prací a své dobré dílo s modlitbou. Jen tímto způsobem můžeme uskutečnit příkaz modlit se bez přestání.
   Órigenés
  • William Blake
   Jako pluh následuje slovům, tak Bůh odměňuje modlitby.
  • Otčenáš ukazuje člověku celé evangelium ve zhuštěné formě.
   Abd-ru-shin
  • John Bunyan
   Modlete se často; neboť modlitba je štítem pro duši, oběť Bohu a metlou pro Satana.
  • Vyslyšení modlitby není v podstatě nic jiného než uskutečnění určitých přání srdce.
   Joseph Murphy
  • Abd-ru-shin
   Jestliže modlitba není důkladně procítěna, tak nemá žádnou hodnotu, a proto také žádný účinek.
  • Přání a modlitba jsou jedno a totéž.
   Joseph Murphy
  • Gordon Cooper
   Díky tobě, Otče, zvláště za to, že jsi mi dovolil podniknout tento let. Díky tobě za poctu, které jsem mohl dosáhnout tím, že jsem zde nahoře, na tomto úžasném místě, odkud mám možnost spatřit všechny ty rozmanité a podivuhodné věci, jež jsi stvořil.
  • Bože, dej mi sílu nikdy nevzdat to, co je podle mne správné - i když si myslím, že je to beznadějné.
   Chester William Nimitz
  • Friedrich Dessauer
   Bože všemohoucí, vyznávám dnes před tebou, že jsme pronikli k hranicím lidských možností a lidského poznání. A o to pokorněji stojíme vůči otázkám o smyslu života, začínajíce znovu zápas o poznání tebe - o věčné a svaté tajemství země, nebe a lidského srdce.
  • Čtyři věci, Bože, ti mohu nabídnout, které nejsou nikde mezi tvými poklady: svou nicotnost, svou smutnou chudobu, svůj zhoubný hřích, svou upřímnou lítost. Přijmi tyto dary a přijmi jejich dárce.
   Florence Nightingale
  • Marianne Williamson
   Miluji modlitební svíčky a často je používám.
  • Moje samoregenerace spočívá v modlitbě za ty, kteří mi ublížili.
   Marianne Williamson
  • Martin Luther
   Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.
  • Modlitba by nikdy neměla mít žádnou odezvu, přestala by totiž být modlitbou a stala by se pouhou korespondencí.
   Oscar Wilde