Citát

Citát č.8184 od Napoleon Hill

Názory jsou tím nejlacinějším artiklem na světě. Každý má v zásobě kupu názorů, jen je předhodit někomu, kdo je vyslechne.Nejniternější jádro každého opravdového a skutečného poznání je názor; také z něho kořistí každá nová pravda.
Hegel je odporný, bezduchý šarlatán a bezpříkladný mazal nesmyslů.
Názory jsou tím nejlacinějším artiklem na světě. Každý má v zásobě kupu názorů, jen je předhodit někomu, kdo je vyslechne.
Shoda názorů znamená, že všichni společně prohlásí to, čemu sám za sebe nikdo nevěří.
Mám svůj názor, mám svůj vlastní vkus.
Nesouhlasím ani s jediným slovem, které jste vyslovil, jsem však připraven zemřít za vaše právo je vyslovit.
Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor.
Srdce jsou od toho, aby se lámala, názory od toho, aby se měnily.
Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.
Poslouchejte, každý má právo na můj názor.
V diskusi není umění bránit vlastní názor, ale mít ho.
Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život