Citát

Citát č.8180 od Napoleon Hill

Jak hmota, tak energie může být transformována, ale žádnou z nich nelze zničit.Vědomí vždy vytváří hmotu, nikdy ne naopak.
Řetězem kauzality, který je vpřed i vzad nekonečný, zůstávají v přírodě nedotčeny dvě bytosti: hmota a přírodní síly.
Hmota je pouhou viditelností vůle, takže ji můžeme v jistém smyslu brát jako identickou s vůlí.
Můžeme si představit formu bez hmoty; ne však opačně: protože hmota odloučená od formy by byla vůlí samou.
Jak hmota, tak energie může být transformována, ale žádnou z nich nelze zničit.
Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.
Rozdíl mezi hmotou a Duchem spočívá ve frekvenci kmitočtů.
Hmota vzešla z ducha a nemůže být od svého původce odtržena.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život