Citát

Citát č.8174 od Michal Viewegh

Jazyk je nástroj poznání, a především sebepoznání.My Němci toho nemáme v historii moc, na co můžeme být hrdí. Ale máme hodně důvodů, abychom byli hrdí na sjednocení Něměcka.
Všichni smrtelní chtějí být chválení.
V lidských myslích se vytvořily pojmy o bozích ze čtyř příčin.
Každý tvor miluje sám sebe.
Svrchovaná Bytost, totiž skutečně existuje. Co na tom záleží, jak ho nazýváme?
Jako jedinec jsem zcela jedinečný, odlišný ode všeho, s ničím nesrovnatelný. Ani veškerá hmota vesmíru není sto rozdrtit mou individualitu.
Neodpusť si to, čím se proviníš opilý: ví-no není vinno, ale vina je na tom kdo pije.
Žádný pokrm není tak těžký, aby se za den a noc nestrávil.
Božská síla spočívá v rozumu a v rozumné duši vesmíru.
Pamatuj, že nikdo neztrácí žádný jiný život než ten, který teď žije, ani nežije žádný jiný život než ten, který nyní ztrácí.
Nemůžeme ignoroval skutečnost, že před námi je velká válka a ta bude potřebovat významnou přípravu.
Milosrdenství může člověku prokázat jen člověk, i když to dělá velmi zřídka.
Hloupí lidé většinou nesnesou, když ostatní dělají něco líp než oni.
Dívat se na člověka je velmi bolestné, nepřirozené
Lidé lidem nejvíce prospívají i škodí.
Kdykoli tě roztrpčí něčí nestoudnost, ihned se ptej sebe sama: „Cožpak je možné, aby nebyli ve světě nestoudní?“ Není to možné! Nežádej tedy nemožnosti; neboť také tento člověk je jeden z oněch nestoudných, kteří ve světě být musí.
Založení vlastní vysoké školy (…) nás přivede k našemu cíli blíže než sto zemědělských osad.
Co je štěstí? Talíř polévky, místo na spaní a žádné bolesti. Není to samo o sobě dost?
Je-li něco v přírodě, co nemůže vytvořiti mysl, rozum, síla nebo moc člověka, jest zajisté to, co tyto věci způsobuje, lepší než člověk.
Drazí moji, víte že jsme nesmrtelní. Je tedy rozumné zničit si srdce pro ženu, která si to svoje vzala zpět?

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život