Citát

Citát č.8152 od Napoleon Hill

Strach není ničím jiným než stavem mysli.Nikam to nevede, stále se bát, stejně se stane, co má se stát.
Tvá Duše žije v otroctví spoutána strachem, který tě drží v zajetí.
Strach jest nedostatek důvěry.
Strach seká hlouběji než meče.
Co se má stát, to se stane a sebevětší strach nebo úzkost to nezmění.
Nezapomeňte, že strach způsobuje, aby se stalo právě to, z čeho jsou obavy.
Strach, pochyby, nenávist už ochromily víc lidí než divoké šelmy.
Možná že všichni ti, kdo říkají, že strašidla nejsou, mají jen strach to přiznat.
Strach je nepřítel lásky.
Závrať je konflikt mezi strachem z pádu a touhou k pádu.
Možná máte strach z potopení, ale nemyslete na to. Pokud na to budete myslet, tak se určitě potopíte.
Když se lidé chovají zbaběle, není to o úctě, ale o strachu.
Strach není reálný, jedná se o produkt myšlenek, které vytváříte.
Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci.
Ať mě nenávidí, jen když se mne bojí.
Strach je emoce; a je zhola nemožné – dokonce fyzicky nemožné – udržet si nějakou emoci dlouhou dobu.
Smělé má srdce, kdo bázeň zná, ale bázeň zkrotí.
Pokud vezmete svůj strach a rozmačkáte ho do něčeho užitečného, pak to nemá pocit, že to vyhrálo.
Přitažlivost filmu spočívá ve strachu ze smrti.
Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život