Citát

Citát č.8110 od Napoleon Hill

Mimořádné bohatství není nikdy výsledkem pouhé tvrdé práce!I když získáš bohatství, následuj své srdce.
Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.
Bohatí mají půjčovat chudým a pomáhat jim, protože tak vznikají dobré vztahy a ne závist a nenávist.
Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.
Bohatství není nic jiného než podvědomé přesvědčení.
Bohatství samo štěstí nepřináší.
Chcete-li vědět, co dělá bohatý člověk s penězi, mám pro vás jednoduchou radu : staňte se bohatým. Není to tak těžké, jak si myslíte. Naučte se něco, za co vám lidé budou dávat dobrovolně své peníze a když budete trpělivý a pracovitý, za pár let máte peněz jak šlupek. Samozřejmě, můžete i krást. Ale to bych se bál, že skončím někde na dně přehrady.
Bohatství se dostaví, pokud peníze necháme proudit, ne pokud je budeme schraňovat.
Mimořádné bohatství není nikdy výsledkem pouhé tvrdé práce!
Existuje pouze jediný spolehlivý způsob jak se dopracovat bohatství a udržet si je, a tím je poskytování užitečných služeb.
Rychlé zbohatnutí je nebezpečnější než chudoba.
Tomu, kdo chce zbohatnout, nesmí chybět síla.
Budete-li nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství; k němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování.
Bohatství, tedy svody materiálního světa, mohou hledajícího odvrátit z cesty k duchovnosti.
Výchozím bodem cesty k bohatství je touha.
Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout.
Bohatství je dobrou služkou, ale tou nejhorší paní.
Nikdy jsem nepoznal příliš mnoho bohatých lidí. To není můj šálek čaje.
Tvorba bohatství nesmí být předmětem politiky a ideologie; pouze přerozdělování bohatství patří do sféry politiky.
K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život