Citát

Citát č.8052 od Napoleon Hill

Nikdo nemůže být úspěšný, jestliže se vysiluje prací, kterou nemá rád.Práce je mnohem větší zábava než zábava.
Nemám rád laskavosti, ale práci.
Pracujte vedle někoho, povídejte si s ním, poznejte ho a přestane vám být nepřítelem.
Příroda neplodí ani otroků ani králů, všichni lidé se rodí proto, aby pracovali.
Práce jest modlitba.
Místo toho, abychom žili pro práci, pracujeme, abychom se uživili!
Vaše práce budiž bojem, váš mír budiž vítězstvím!
Práce vám dává smysl a účel, život je velmi prázdný bez ni.
Zaměstnání člověka má velký vliv na vyvinutí se jeho povahy.
Lepší je těžká práce než nečinnost. Pohyb je činnost.
Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat.
Práce je mnohem zábavnější než zábava.
Nikdo nemůže být úspěšný, jestliže se vysiluje prací, kterou nemá rád.
Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.
Jeden odvážný čin vykoná více práce nežli tisíce brožurek.
Mám zapotřebí pracovati, mám-li vydržeti svůj život.
Zahánět všemi způsoby dlouhou chvíli je nízké: stejně jako je nízké pracovat bez požitku.
Vaše pracovní prostředí je tak dobré, jako lidé okolo vás.
Na léčení svízelů je práce lepší než whisky.
Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život