Citát

Citát č.7443 od Alexandre Vinet

Osud státu závisí na osudu každé rodiny.Meč osudu má dvě ostří. Jedním jsi Ty.
Nemůžete se zavděčit všem. Chcete-li naplnit svůj osud, zůstaňte věrni svému srdci.
Osud je zbabělý pes, když na něj dupneš zalekne se.
Osud si někdy s lidmi zahrává.
Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží.
Osud divně míchá karty.
Osud stejně často narazí na nás jako my na něj.
Jste neomezeným pánem své duše, či jakkoli již podvědomí nazveme, i pánem svého osudu.
Všechno je z poloviny dílem osudu a z poloviny, anebo alespoň zčásti, dílem člověka.
Svobodná vůle člověka mu vytváří omezení, která nazývá svým osudem.
Činnost je silnější, než osud.
Tkaninu lidského osudu si člověk vytváří sám – z nesčetných nitek, splétajících se do pro nás nepostižitelně složitých vzorů.
Osud míchá karty, my hrajeme.
Osud státu závisí na osudu každé rodiny.
V životě každého člověka působí neviditelná ruka osudu.
Jsme zodpovědni za své osudy, sklidíme, co zasejeme, dostaneme, co dáme, bereme, co vyprodukujeme. Tohle vím jistě.
Osud každého člověka odpovídá jeho mravům.
Každá nepřízeň osudu s sebou nese zárodek rovnocenné výhody.
Vše je předpovězeno, ustaveno, uspořádáno, a nám nepřísluší libovolně zasahovat do neprozkoumatelné vůle Osudu.
Když osud otvírá jednu bránu, druhou zároveň zavírá.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život