Otto Neugebauer
Otto Neugebauer
* 26. května 1899
† 19. února 1990

Otto Eduard Neugebauer byl rakousko-americký matematik a historik vědy.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.7367 od Otto Neugebauer

 • Jsem přesvědčen, že skutečný pokrok ve studiu historie vědy vyžaduje nejvyšší specializaci. Na rozdíl od běžných nářků si myslím, že pouze ta nejpřesnější znalost podrobností odkrývá stopy ohromujícího bohatství procesů intelektuálního života.

 • Podobné citáty
  • Bette Davis
   Ztratila jsem svou víru ve vědu.
  • Vždycky jsem byl Da Vincim ohromen, protože sám pracoval na vědě.
   Bill Gates
  • Henri Bergson
   Náboženství je mystikou toho, co je popularizace vědy.
  • Věda sama není v životě to nejdůležitější – jsme lidé a měli bychom mít lidské city.
   Michael Faraday
  • Bertrand Russell
   Věda je to, co víš a filozofie je to, co nevíš.
  • Věda – a to je jejím nejkrásnějším přívlastkem – je základním prvkem spojujícím myšlenky lidí, roztroušených po celém světě.
   Frédéric Joliot-Curie
  • Abdul Kalám
   Věda je krásný dar lidstvu; neměli bychom jej zkreslovat.
  • Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici, až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou.
   Nikola Tesla
  • Květoslav Minařík
   Věda doposud nedovede do psychického dění zasahovat tak jako mystika.
  • Každá vědecká hypotéza je nástrojem k rozšíření vědomí, jenž však začne po nějaké době další rozšíření brzdit.
   Marie-Louise von Franz Mýtus a psychologie
   Marie-Louise von Franz
  • Květoslav Minařík
   Věda není vždycky vědou; bývá také vírou opírající se o fetiše, jimiž jsou neúplné poznatky skutečnosti.
  • Náboženství je v podstatě vědecký systém, který se zabývá problematikou života a smrti, tedy přesně tímtéž jako přírodní vědy.
   Květoslav Minařík
  • Blake Crouch
   Čistá věda člověku vezme celý život.
   Blake Crouch Temná hmota
  • Soudobá věda se opírá o zásadu indukce: většina lidí viděla nějaký jev ponejvíc předcházet nějaký jiný nebo po něm následovat, a z toho usuzuje, že tomu tak bude vždycky.
   Alfred Jarry Skutky a názory doktora Faustrolla, patafyzika
   Alfred Jarry
  • Papež František
   Věda vyjádří svou plnou hodnotu tehdy, když slouží celostnímu rozvoji osoby a lidské rodiny.
  • Ve vědeckém životě bývá velmi oblíbeným zvykem vyčlenit nějakou část pravdy, postavit ji na místo celku a zbytek, který není o nic méně pravdivý, pak potírat jejím jménem.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
   Sigmund Freud
  • René Alleau
   Věda se vzdává dřívějšího klasického rozlišování «živého» a «neživého», které je chybné a neplodné, neboť libovolně dělí obraz vesmíru.
   René Alleau Hermés a dějiny věd
  • Boj vědeckého ducha s náboženským světovým názorem není ukončen.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
   Sigmund Freud
  • Sigmund Freud
   Filozofie není v protikladu k vědě, sama se tváří jako věda.
   Sigmund Freud Úvod do psychoanalýzy
  • Vědecké experimenty jsou vždy nejisté
   Liou Cch'-Sin Problém tří těles
   Liou Cch'-Sin