Citát

Citát č.7149 od Jaggi Vasudev

Vaše nálada, vaše radost neustále a pravidelně klesá. Nezáleží na tom, kolikrát si uvědomíte příčinu poklesu, vaše nálada upadá, protože nemáte ponětí o tom, jak to vše funguje.Spal jsem a snil, že život je radost. Probudil jsem se a spatřil, že život je povinnost. Plnil jsem ji a pochopil, že povinnost je radost.
Ve světě existují tisíce různých radostí, ale v podstatě je to pořád jen jedna jediná radost, totiž radost z toho, že umíme mít rádi.
Starší je radost ze stáda než radost z já.
Bůh je radost, a když se odevzdáš Bohu, odevzdáš se radosti.
Radost je jedna z nejdůležitějších složek života, právě tak jako potrava, nápoj nebo umění.
Radost kozy je štědrost Boží.
Radost je bolest, na kterou se díváme z jiné strany.
Radosti se nesmějí! Starosti nepláčí!
V každém člověku je kdesi hluboko ukryta touha po vnitřním naplnění, která se čas od času probudí - tváří v tvář velké radosti nebo třeba i bolesti... Tehdy zjistí, jak jsou ta malá “materiální” uspokojení nedostatečná. Umějme na tuto touhu odpovědět!
Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílená.
Láska je bezedná propast, kteráž snad v pekle ústí; proto zachvívá se, kdo na jejím pokraji se octnul - a přec vrháme se s do ní šílenou radostí!
Vaše nálada, vaše radost neustále a pravidelně klesá. Nezáleží na tom, kolikrát si uvědomíte příčinu poklesu, vaše nálada upadá, protože nemáte ponětí o tom, jak to vše funguje.
Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.
Radost nemá žádné náklady.
Radost je to, co se s námi stane, když si dovolíme uvědomit si, jak dobré věci opravdu jsou.
Je to velké tajemství lidského života, že starý zármutek ponenáhlu přichází v tichou a něžnou radost.
Věci mají jen cenu radosti, kterou mohou působit.
Radost je nejjednodušší forma vděčnosti.
Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.
Co je z radosti, na kterou bázeň vrhá stíny!

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život