Citát

Citát č.7124 od Cicero

Lenost je strach před očekávanou prací.Lenost může vyhlížet přitažlivě, ale práce přináší uspokojení.
Sladké je nicnedělání.
Život je jen lenošení.
Mučedník se obětuje zcela nadarmo. Anebo spíše ne nadarmo: protože činí namyšlence ještě namyšlenějšími, lenochy ještě línějšími, omezence omezenějšími.
Belfegor je pán zla spojený se smrtelným hříchem lenosti.
Zdržujte se od zla zahálky, aby vás nestáhla svou tíží do prohlubně pekla.
Leniví nemají ponětí o kouzlu lenivosti, pouze pracovití lidé doceňují hodnotu nicnedělání.
Líný člověk neexistuje; je buď nemocný, nebo nemá inspiraci.
Lenost je strach před očekávanou prací.
Lenoch darmo drahý.
Lenivost je klíčem k žebráctví, je kořenem všech neřestí.
Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.
Člověk není líný vůči tomu, co miluje.
Lenost - to je matka. Má syna - zlodějství a dceru - hlad.
Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe".
Zahálku nemůžeme pořádně vychutnat, nemáme-li spoustu práce.
Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví.
Lenoši jsou loajálnější než ostatní. Nepřetvařují se, že pracují.
Kouření ohlupuje. Způsobuje neschopnost myslet a básnit. Je také jen pro lenochy, kteří mají dlouhou chvíli, kteří třetinu života prospí, třetinu probendí jídlem a jinými nutnými nebo zbytečnými věcmi, a pak nevědí..., co si mají počít s poslední třetinou.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život