Citát

Citát č.6768 od Miroslav Horníček

Humor je vážná věc.Humor a soucit jsou nejvýznamnější z lidských vynálezů, ale nezakořenily ještě dost pevně.
Považuji humor za nejvyšší uměleckou výzvu.
V humoru nemůžete lhát.
Nic nezničí lásku tak jako ženin smysl pro humor.
Humor není smáti se, ale lépe věděti.
Humor je vážná věc.
Humor je nejvznešenější formou z lidských citů.
Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.
Humor je deštník moudrých.
Pokud jde o humor, jsem tak trochu snob.
Humor je nejlepší náplast na rány života.
Mám velmi černý smysl pro humor.
Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.
Humor byl vždycky zbraň. Chcete někoho napadnout? Dělejte si z něj legraci.
Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků.
Unce humoru má větší cenu než libra nářku.
Smysl pro humor je výborná pružina, usnadňuje i nejobtížnější životní pouť a mírní otřesy při výmolech.
Do blankytně modrounkého celofánu humoru lze zabalit ztrápené a krvavé součástky denních starostí.
Humor je nejdůstojnější projev smutku.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život