Jan Werich
Jan Werich
* 06. února 1905
† 31. října 1908

Jan Werich byl český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista, v autorské dvojici s Jiřím Voskovcem významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a posléze i poválečné české divadelní kultury, spisovatel.
( Wikipedia )

 • Citát č.6697 od Jan Werich

 • Směšný může být každý. Vtipným jen bystrý.

 • Podobné citáty
  • William James
   Nesmějeme se, protože jsme šťastní, že jsme šťastní, protože se smějeme.
  • Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.
   Marcus Fabius Quintilianus
  • František Vymazal
   Jsou lidé, kteří se životem prosmějí.
  • Bát se smíchu znamená nenávidět pravdu.
   Ivan Turgeněv
  • Umberto Eco
   Smích lomcuje tělem, znetvořuje rysy ve tváři a činí člověka rovným opici.
  • Smích často poslouží i k zmatení lidí zlých a odhalí jejich hloupost.
   Umberto Eco
  • Umberto Eco
   Smích plodí pochyby.
  • S cizíma zubama v hubě se špatně směje.
   Katja Kettu Porodní bába
   Katja Kettu
  • František Vymazal
   Člověka poznáš po smíchu.
  • Nikoli hněvem, leč smíchem se zabíjí.
   Friedrich Nietzsche
  • Umberto Eco
   Smích je slabost, zhouba a vratkost našeho těla.
  • Ve smíchu spočívá dokonalost člověka!
   Umberto Eco
  • Anonymní autor
   Zrcadla nemohou mluvit a naštěstí pro tebe se nemůžou ani smát.
  • Smích je nejcennějším darem božím.
   Sean O’Casey
  • Jean  Cocteau
   Smích je esperanto. Nepochybuji, že s jeho pomocí by byla babylonská věž dostavěna.
  • Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, ač k tomu vlastně má nejmíň důvodů.
   Ernest Hemingway
  • Charlie Chaplin
   Smích, jak předpokládám, je vyjádřením vzdoru. Musíme se smát své bezmocnosti vůči přírodním silám - nebo bychom se zbláznili.
  • Lidé, jejichž smích je vždy afektovaný a nucený, mají toho v sobě intelektuálně a morálně málo.
   Arthur Schopenhauer
  • Rhonda Byrne
   Smích je skutečně nejlepším lékem.
   Rhonda Byrne Tajemství
  • Smích přitahuje radost, uvolňuje negativitu a vede k zázračným uzdravením.
   Rhonda Byrne Tajemství
   Rhonda Byrne