Citát

Citát č.6666 od Pavel Kosorin

Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat.Je pouze jedno dobro a to je Bůh, všechno ostatní je dobré jen když se na to dívá a špatné, když se odvrátí.
Pascal pravil, že Bůh je kruhem, jehož střed je všude, ale obvod nikde.
Věřím, že pokud si podržíte svoji víru, udržíte správný postoj, vděk i důvěru, uvidíte, že Bůh otevře nové dveře.
Kdysi duch byl bohem, pak se stal člověkem.
Bůh je čiré nic, netýká se ho žádné zde a nyní.
Bohu je všechno krásné a dobré a řádné; lidem ale připadá něco neřádné, něco žádné.
Svět byl stvořen kvůli bohům a lidem.
Bůh nedělá nic, není zaneprázdněn žádným zaměstnáním, nepomýšlí na žádná díla, nýbrž raduje se z vlastní moudrosti a ctnosti a má na věčné časy zajištěny největší rozkoše.
Bůh je vše řídící živá síla.
A zdaž by neměl duch vše věděti, kdyby byl bohem?
Bohové se nestarají o věci lidské.
Největší darebák na světě byl Mojžíš: On dal svému lidu vědomě ty nejbídnější zákony v pěkné, svůdné formě a odvedl svůj vlastní národ od toho jediného, pravého, velikého Boha - k modloslužbě.
Boží syn nemůže být pravým Bohem, protože byl zplozen a Bůh je neplozený.
Kdysi byl zločin proti bohu největším zločinem, ale bůh zemřel.
Bůh nejenže hraje v kostky, ale občas je hodí tam, kde nejsou vidět.
Bůh vám o lidech nikdy neprozradí tolik co bolest.
Pokaždé, když milujeme sebe samotného, zůstane méně lásky pro Boha a pro ostatní.
Bůh nestvořil svět, nýbrž pouze jeho iluzi.
Bůh je Jediná Nejvyšší Bytost nedotčená utrpením ani tužbami, či konáním a jeho následky.
Kdo miluje Boha, nepotřebuje ani slz, ani obdivu, v lásce zapomíná na utrpení, a zapomíná na něj tak dokonale, že mu na bolest nezůstane ani nejmenší vzpomínka - leda by mu ji připomněl sám Bůh.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život