Albert Schweitzer
Albert Schweitzer
* 14. ledna 1875
† 04. září 1965

Albert Schweitzer byl německý protestantský teolog, misionář, filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař. Držitel Nobelovy ceny za mír z roku 1952.
( Wikipedia )

 • Citát č.6550 od Albert Schweitzer

 • Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.

 • Podobné citáty
  • Lev Nikolajevič Tolstoj
   Radost z konání dobra je jediné pravé štěstí v životě.
   Lev Nikolajevič Tolstoj Vojna a mír II.
  • Člověk musí věřit ve štěstí, má-li být opravdu šťastný.
   Lev Nikolajevič Tolstoj Vojna a mír II.
   Lev Nikolajevič Tolstoj
  • Lev Nikolajevič Tolstoj
   Nechme mrtvé mrtvým, ale pokud je člověk živý, musí žít a být šťastný.
   Lev Nikolajevič Tolstoj Vojna a mír II.
  • V horolezectví, jako v životě, musíte mít štěstí, takže musíte být dostatečně rychlý, abyste se vždycky chytili.
   Riccardo Cassin
  • Wanda Rutkiewicz
   Hory pro mne byly místem klidu. Tam jsem se cítila doma a brzy se mi staly vším, protože jsem tam byla šťastná.
  • Štěstí není něco připraveného. Vychází z vašich vlastních činností.
   Tändzin Gjamccho
  • Tändzin Gjamccho
   Cílem našich životů je být šťastní.
  • Štěstí je opravdové, jen když se sdílí.
   Christopher McCandless
  • Lev Nikolajevič Tolstoj
   Štěstěna je bezostyšná děvka.
   Lev Nikolajevič Tolstoj Vojna a mír III.
  • Mezi štěstím a věnováním pozornosti tomu, co právě děláme, existuje přímá souvislost.
   David Michie Dalajlamova kočka a síla meditace
   David Michie
  • Jan Twardowski
   Pro štěstí je zapotřebí malé neštěstí.
  • Činiti jiné šťastnými je snáze než sebe samého.
   František Vymazal
  • Johann Gottfried Herder
   Je velmi snadné zničit štěstí svého souseda, ale velmi těžké je opravit.
  • Statečným štěstí pomáhá.
   Publius Terentius Afer
  • Joyce Carol Oates
   Nejhorší druh cynismu: víra v štěstí.
  • Náklonnost je zodpovědná za devět desetin pevného a trvanlivého štěstí, které je v našich životech.
   Clive Staples Lewis
  • Jules Verne
   Chtěl bych ve skutečnost uvést definici štěstí, kterou jsem někde, nevím už kde, četl, a jež má čtyři podmínky: Život v přírodě, láska ženy, oproštění od ctižádosti a vytváření nové krásy.
   Jules Verne Paříž ve 20. století
  • Opravdové štěstí přichází jen náhodou.
   Chuck Palahniuk Něco si vymysli
   Chuck Palahniuk
  • Chuck Palahniuk
   Štěstí už má takový ráz, že je rozpoznáme až potom.
   Chuck Palahniuk Něco si vymysli
  • Štěstí je volba, která vyžaduje občas námahu.
   Aeschylus