Vadim Zeland
Vadim Zeland

Vadim Zeland je současný ruský mystik a spisovatel.
( Wikipedia [EN] )

 • Citát č.5873 od Vadim Zeland

 • Pocit viny se řadí mezi ryze nadbytečné potenciály. Jde o to, že v přírodě takové pojmy jako dobře nebo špatně neexistují.

 • Podobné citáty
  • Brene Brown
   Vina je dobrá. Vina nám pomáhá zůstat na cestě, protože jde o naše chování.
  • Vina je možná nejbolestnější společnicí smrti.
   Coco Chanel
  • Barbara Bush
   Nelíbí se mi hra na vinu.
  • Demokracie je proces, kterým si lidé vyberou toho, kdo dostane vinu.
   Bertrand Russell
  • Audrey Hepburn
   Nevěřím v kolektivní vinu, ale věřím v kolektivní odpovědnost.
  • Vina a nevina jsou stejně relativní jako bohatství.
   Graham Greene Jádro věci
   Graham Greene
  • Ruediger Dahlke
   Pocity viny vedou prokazatelně k nemoci.
  • Mnohý se může zase mravně povznésti, přizná-li se otevřeně k svému provinění a podstoupí-li svůj trest.
   Henrik Ibsen
  • Vadim Zeland
   Pocit viny se řadí mezi ryze nadbytečné potenciály. Jde o to, že v přírodě takové pojmy jako dobře nebo špatně neexistují.
  • Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.
   Stefan Zweig
  • Henrik Ibsen
   Štěstí je především absence viny.
  • Žít s pocitem viny je značně nepříjemné, proto se lidé snaží, aby se jí zbavili.
   Vadim Zeland
  • Romain Rolland
   Trpí-li se ve dvou a nemohou-li si ti dva navzájem pomoci, jitří se jejich bolest až osudně: vždycky to končí tím, že jeden druhému přičítá za vinu, že trpí.
  • Já jsem pánem, na mně je vina. Když poroučím, poslouchají mě, protože odpovědnost spočívá na mně
   Napoleon Bonaparte
  • Dušan Radovič
   Kdo nedovede žít svou zásluhou, sní o tom, že umře cizí vinou.
  • Viníky lze snadněji vybrat než vyhledat.
   Marcel Pagnol
  • Marcus Tullius Cicero
   Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.
  • V davu se vina vždy nejsnáze vytratí.
   Publilius Syrus
  • Edward Abbey
   Pokud jde o obvinění, že jsem starý a mrzutý muž, jsem vinen.