Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk
* 07. března 1850
† 14. září 1937

Tomáš Garrigue Masaryk byl státník, politik, filozof a pedagog. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa.
( Wikiquote )

 • Citát č.5479 od Tomáš Garrigue Masaryk

 • Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.

 • Podobné citáty
  • Josemaría Escrivá de Balaguer
   Nikdy nepřestávej požadovat, co je spravedlivé a rozumné za vykonávání tvé profese, pokud je tvá profese nástrojem tvého apoštolátu.
  • Spravedlnost neznamená všem stejně, ale stejnou měrou.
   Patricie Holečková
  • Marcus Tullius Cicero
   Podstatou rovnosti je spravedlnost.
  • Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří.
   Marcus Tullius Cicero
  • Marcus Tullius Cicero
   Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka.
  • Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát.
   Marcus Tullius Cicero
  • Edmund Burke
   Volný obchod není založen na užitečnosti, ale na spravedlnosti.
  • "Slepá spravedlnost" je naivní pojetí, zejména v souvislosti s tématy jako rasismus a policejní korupce.
   Daniel Cole Hadrový panák
   Daniel Cole
  • Brikcí z Licka
   Spravedlnosť jest královna všech ctností, však to jest nejspravedlivěji, odplaty za spravedlivosť nehledati.
  • Jsem přesvědčen, že spravedlnost se nemá hledat ve Sněmovně, ale u soudu.
   Jan Farský interview
   Jan Farský
  • Umberto Eco
   Spravedlnost boží může čekat celá staletí.
  • Čestní lidé mylně věří ve spravedlnost a tím podporují opak.
   Elihu Root
  • Stefan Zweig
   Historie, ta nemá kdy na spravedlnost.
  • Muž duchy nesmí nikomu stranit, jeho říše je spravedlnost, která je vždy nadřazena každému rozpolcení.
   Stefan Zweig
  • Xenofón
   Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.
  • Láska se nedá oddělit od spravedlnosti, obě jsou jedno!
   Abd-ru-shin
  • Josef Škvorecký
   Dneska se v Kanadě říká, že obdiv k ženské kráse je nespravedlivý vůči ženám, které krásné nejsou. To je pravda, ale život není nikdy spravedlivý.
  • Překročuje meze spravedlnosti, kdo více činí, nežli k zachování jejímu potřebí jest.
   František Palacký
  • Niccolo Machiavelli
   Žádné vítězství není tak drtivé, aby přehlušilo hlas spravedlnosti.
  • Stav, ve kterém se v každém daném okamžiku nacházíme, je určen přísným zákonem spravedlnosti a nikdy není závislý na náhodě.
   H.P. Blavatská Karma: zákon příčin a důsledků
   H.P. Blavatská