Citát

Citát č.5438 od Linda Evangelista

My máme s Christy tuto dohodu: Nevstáváme z postele za méně než 10000 dolarů za den.
(1990, Vogue)Existují zla, které přežijí i identifikaci - například peníze či válka.
Všechno co se točí kolem peněz se prolíná se zlem.
Jmění má sloužit nám a ne my jemu.
Efektivní měna je podmínkou lidské svobody.
Za ďáblův zlaťák lze nakoupit více nežli za groš anděla.
Peníze a úspěch nemění lidi; Pouze rozšiřují to, co již existuje.
Jsme vězni hodinových ručiček, otroky termínů a služebníky našich bankovek.
Peníze jsou zhmotnělá nezávislost.
Hollywood je místo, kde utrácíte víc než vyděláte za věci, které nepotřebujete, abyste zaimponoval lidem, které nesnášíte.
Největší totalita je totalita peněz.
S penězi je to zvláštní. Když už jich má člověk dostatek, tak je nepotřebuje.
Jsou jen dva druhy mužů - jedni mají peníze díky svým ženám, druzí mají ženy díky svým penězům.
Čím jsou peníze abstraktnější, tím větší se zdá být jejich přitažlivá síla.
Magická přitažlivost peněz už nespočet lidí navedla k tomu, aby vztáhli ruku na veškeré jmění jiných.
Často ve styku s penězi rádi předstíráme, že se řídíme rozumem, svět peněz má však mnohem více společného s kouzly, magií a vírou než s racionalitou.
Peníze samotné nejsou ani dobré, ani špatné, pozitivní, ani negativní, pohybují se ve směru, kterým je vede síla lidské vůle.
Peníze jsou jen jakousi dohodou mezi lidmi.
Peníze bez mozku jsou vždycky nebezpečné. Jejich správné spojení je nezbytné.
Peníze nemají větší cenu než mozek. Často je jejich hodnota mnohem nižší.
Chudoba se drží lidí, kteří se s ní smířili, tak jako peníze vyhledávají toho, kdo je cílevědomě přitahuje.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život