Citát

Citát č.5438 od Linda Evangelista

My máme s Christy tuto dohodu: Nevstáváme z postele za méně než 10000 dolarů za den.
(1990, Vogue)V penězích je mocná záštita.
Jsou dvě možnosti, jak si podmanit národ. Jedna je pomocí zbraněmi, druhá pomocí peněz.
Mám fantastický vztah s penězi. Používám je k nákupu své svobody.
Stádo se dnes neovládá zbraněmi nebo nádherou obřadů, ale vládou nad penězi.
Peníze jsou jako krev, musí proudit.
Rozdíl mezi člověkem a zvířetem jsou peníze.
Existují zla, které přežijí i identifikaci - například peníze či válka.
Všechno co se točí kolem peněz se prolíná se zlem.
Jmění má sloužit nám a ne my jemu.
Efektivní měna je podmínkou lidské svobody.
Za ďáblův zlaťák lze nakoupit více nežli za groš anděla.
Peníze a úspěch nemění lidi; Pouze rozšiřují to, co již existuje.
Jsme vězni hodinových ručiček, otroky termínů a služebníky našich bankovek.
Peníze jsou zhmotnělá nezávislost.
Hollywood je místo, kde utrácíte víc než vyděláte za věci, které nepotřebujete, abyste zaimponoval lidem, které nesnášíte.
Největší totalita je totalita peněz.
S penězi je to zvláštní. Když už jich má člověk dostatek, tak je nepotřebuje.
Jsou jen dva druhy mužů - jedni mají peníze díky svým ženám, druzí mají ženy díky svým penězům.
Čím jsou peníze abstraktnější, tím větší se zdá být jejich přitažlivá síla.
Magická přitažlivost peněz už nespočet lidí navedla k tomu, aby vztáhli ruku na veškeré jmění jiných.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život