Citát

Citát č.5437 od Jacques Tati

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo.Lež je pevný základ.
Bůh chodí po světě v převleku hříšníka.
Člověk si neváží člověka, ale toho, co na něm vidí.
Jsem si jist, že všechny tyto myšlenky bleskly hlavou někomu jinému dávno předtím, než jsem se narodil. Nebyly však tehdy zapsány, protože ne každý se zabývá hloupostmi.
Kdo má problémy s vírou, buď o Bohu nechce ani slyšet, nebo o ničem jiném nemluví.
Jsme mocní! říkají bodláky. Máme ostny a naší úrody se nikdo nedotkne.
Nikdo nestaví továrny z lásky k bližnímu.
O Hospodina se musíme opírat jinak než o lopatu.
Hospodářské krize značně rozšířily škálu jedlých hub.
Řeč není nedokonalá: tvá řeč je nedokonalá.
O Bohu se nejlépe pobavím s těmi, kteří jsou bez vyznání.
Jak mladá bývala dříve věčnost!
Staré bezpráví může se stát novým právem.
Bůh si pečlivě vybírá ty, které vyslyší – a ještě pečlivěji ty, jejichž prosby nechá bez odpovědi.
Já bych prohlásil Draka za ohrožený druh a svatému Jiřímu napařil pokutu.
Myslících pacientů nemají lékaři rádi.
Přirovnávat Boha k hodnému dědečkovi se mi nezdá úplně špatné – děda byl jediný, kdo si na mne dovedl udělat čas.
Budoucnost náleží neporozuměné minulosti.
Hlupák, který začne pochybovat o své dokonalosti, se stává sympatický.
Kdyby Bůh mluvil jazykem teologů, nikdo by se s ním nebavil.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život