Citát

Citát č.5437 od Jacques Tati

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde. Dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo.Vhodný kus mramoru dokáže prodloužit vaši památku o celý věk.
Hloupí lidé se neptají.
Daří se nám snižovat úmrtnost dětí – ještě bychom potřebovali zvýšit životnost rodičů.
Hloupostí se dopouštějí vlastně jenom rozumní lidé; u ostatních se rozumějí samy sebou.
Vesmír je nekonečný. Rozkládá se od Aše po Lanžhot, ba ještě dál.
Občané, bděte – ať můžete klidně spát.
V poháru konjunktury vypadalo jeho svědomí nerozpustné.
Koruna je těžká čepice.
Probudit v sobě můžete jenom to, co ve vás dříme.
Věčnost. Přesýpací hodiny bez písku.
Kdo chce kam, pomozme mu tam – ale ne k lepšímu.
Skinheadi si výborně rozumí - ještě jsem neviděl, že by si vjeli do vlasů.
Mnohá zvířata mají prázdniny v zimě.
Velkodušnost. Žíznivé je svrhl do oceánu pitné vody.
Mužů v zástěře přibývá - zřejmě se jedná o účinný způsob, jak něco zastírat.
Darebák může býti časem hodný, ale hlupák je vždy hloupý.
V žalostném postavení se použije slzný plyn.
Není nic smutnějšího než pohled na bezdůvodně se usmívající politiky.
Ze slov se dělá veřejné mínění.
Ve všem, co není věda, je nějak zastoupena móda.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život