Citát

Citát č.5359 od Jacques Tati

Narkotika toliko odkládají splácení dluhu, jehož výše užíváním stále roste.Jedna nehoda je poučnější než tisíc a jedna rada.
Víra v Boha je berlička, ale raději se do nebe dobelhat, než tam vůbec nedojít.
Každý Rumun touží po pravdě v míře své představivosti.
Starý blud má více přátel než nová pravda.
Bůh je neviditelný, aby mu nikdo nemohl vyčítat přetvářku.
Jsme složeni z nesmrtelných atomů. V jistém slova smyslu jsme věční.
Lež je pevný základ.
Bůh chodí po světě v převleku hříšníka.
Člověk si neváží člověka, ale toho, co na něm vidí.
Jsem si jist, že všechny tyto myšlenky bleskly hlavou někomu jinému dávno předtím, než jsem se narodil. Nebyly však tehdy zapsány, protože ne každý se zabývá hloupostmi.
Kdo má problémy s vírou, buď o Bohu nechce ani slyšet, nebo o ničem jiném nemluví.
Jsme mocní! říkají bodláky. Máme ostny a naší úrody se nikdo nedotkne.
Nikdo nestaví továrny z lásky k bližnímu.
O Hospodina se musíme opírat jinak než o lopatu.
Hospodářské krize značně rozšířily škálu jedlých hub.
Řeč není nedokonalá: tvá řeč je nedokonalá.
O Bohu se nejlépe pobavím s těmi, kteří jsou bez vyznání.
Jak mladá bývala dříve věčnost!
Staré bezpráví může se stát novým právem.
Bůh si pečlivě vybírá ty, které vyslyší – a ještě pečlivěji ty, jejichž prosby nechá bez odpovědi.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život