Citát

Citát č.5154 od Linda Evangelista

Můžu dělat vše co chcete, abych dělala. Tak dlouho, dokud nezačnu mluvit.Políbil jsem letní úsvit.
Když kdosi říkal, že Sparta je v pořádku proto, že králové umějí poroučet, Theopompos ho opravil: "Kdepak, protože občané umějí poslouchat."
Bojím se býti veden jinými, abych tě neminul, když čekáš v nějakém ohybu cesty, chtěje býti mým vůdcem.
Směj se všemu a nenech se ostatními vyvést z míry! Zdá se to sobecké, ale ve skutečnosti je to jediný lék proti sebelítosti.
Blahoslavený je ten, kdo získal bohatství božské moudrosti.
Vzpomeň si, jak dlouho jsi otálel s těmito úvahami a kolikrát jsi dostal od bohů lhůtu, a neužil jsi jí! Musíš si už konečně uvědomit, jakého světového celku jsi částí a jakého světovládce jsi výronem; a že máš vymezenou lhůtu! Jestli ji neužiješ k vyjasnění své duše, pomine, jako i ty pomineš, a už se nevrátí.
Nemůžu předstírat, že jsem statečný a že dokážu porazit celý svět.
Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní.
Lidé, kteří mají svou víru, mohou být šťastni, neboť není každému dáno věřit v nadpozemské věci.
Chci uchopit krásu, uniká mi, zanechávajíc jen tělo v rukou mých...
Pak z toho centra duch judaismu dosáhne velmi daleko až ke všem komunitám v Diaspoře, vdechne jim život a zachová jejich jednotu; a když naše národní kultura v Palestině dosáhne této úrovně, můžeme si být jisti, že utvoří muže, kteří budou schopni v příhodnou chvíli založit Stát, který bude Židovským státem – a ne toliko státem Židů.
Po své vůli můžeš prožít život v plné duševní pohodě, i kdyby ti všichni spílali a i kdyby divoká zvěř sápala bědné údy tvé tělesné schránky. Neboť co překáží při tom všem tvé duši zachovat klid, správně posuzovat okolnosti a pohotově užívat nabízejících se příležitostí?
Co je pravděpodobnější: že najednou přestaly platit zákony přírody, nebo že si jedna židovská koketka trochu zalhala?
Naše mravní přesvědčení se nezakládají na rozumu, nýbrž na pocitech.
Charakteristika zredukuje všechny otázky vcelku na čísla, a tak vytvoří jakýsi druh statistiky, s jejíž pomocí budou moci být zváženy rozumové důvody.
Abychom měli rádi naši zem, musíme ji udělat milováníhodnou.
Číslo je jakosi základní metafyzickou formou a aritmetika je jakýmsi druhem statiky vesmíru, skrze niž lze vyzkoumat síly věcí.
Pokud jste chudí, pravděpodobně nebudete žít dlouho.
Pravá krása není nikdy oddělena od užitečnosti.
Lidé by se měli vzdělávat v psychotronice.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život