Citát

Citát č.4933 od Shakira

Jsem šťastná, že mám kolem sebe rodinu. Jinak bych riskovala riziko lásky sama se sebou.Nevím, jestli zrovna štěstí je něco, co si člověk zaslouží.
Velmi důležitým aspektem našeho života je hledat štěstí.
Naše štěstí závisí na moudrosti námi zvolených cest.
Bůh nedokáže poskytnout štěstí a klid bez víry v Něj, taková věc není.
Mé štěstí by mělo ospravedlniti sám život!
Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.
Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí.
Štěstí klepe jen jednou, neštěstí má mnohem více trpělivosti.
Štěstí roste na našich vlastních ohništích a nesmí být vybíráno v cizích zahradách.
Štěstí je skutečné, pouze je-li sdíleno.
Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Protože – jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní. Neboť šťastný touží kolem sebe vidět jen samé šťastné.
Kdyby štěstí spočívalo v příjemnostech těla, pokládali bychom voly za šťastné, když najdou k žrádlu vikev.
Naše štěstí závisí celou dobu na moudrosti.
Štěstí není vrchol.
Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží.
Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.
Po chvilce štěstí zbyde zas jen bol.
Ze spokojenosti vychází nejvyšší štěstí.
Štěstí dává bohatství jen dočasně, je to jako by ho člověku jen půjčilo, ale abychom byli skutečně šťastní, to závisí jen na naší vlaství vůli.
Štěstí i neštěstí většinou přicházejí tam, kde je obou víc než dost.


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život