Citát

Citát č.4457 od Oscar Wilde

Když jsme šťastni, jsme dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.Štěstí se podobá zdraví. Dokud je máte, ani si ho nepovšimnete.
Nejsme-li šťastni bez peněz a partnera, nejsme šťastni ani s nimi.
Štěstí se spálí rychle jako plamen, nemůže hořet navždy.
Štěstí je vnitřní postoj a má jen málo společného s tím, co ve skutečnosti prožíváme ve vnějším světě.
Ideál pozemského štěstí? Mít krásný způsob sebevyjadřování.
Kdo je šťastný, učiní šťastnými i ostatní.
Běžte za svým štěstím a vesmír vám otevře dveře. Kde byly předtím jen zdi.
Štěstí lze najít i v nejtemnějších obdobích života, pokud si člověk vzpomene na to, že může rozsvítit světlo.
Štěstí bude tě neustále provázeti tou měrou, jakou je vydáváš.
Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.
Štěstí je pouhá alegorie, neštěstí je příběh.
Někteří se rodí ke štěstí a jiní ke strastem.
Do štěstí nemůžete lidi nutit proti jejich vůli.
Šťasten být neumíš, protože po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.
Štěstí není něco připraveného. Vychází z vašich vlastních akcí.
Štěstí je možné najít i v těch nejtemnějších časech, kdy si člověk vzpomene, že se má obrátit ke světlu.
Konečným zdrojem štěstí nejsou moc a peníze, ale dobré srdce.
Nevím, jestli zrovna štěstí je něco, co si člověk zaslouží.
Velmi důležitým aspektem našeho života je hledat štěstí.
Naše štěstí závisí na moudrosti námi zvolených cest.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy


Další Citáty Motivační, O Bohu, O bolesti, O hudbě, O koních, O lásce, O módě, O moudrosti, O mužích, Nenávist, Přátelství, O pravdě, Peníze, Práce, O psech, Rodina, Smutek, O strachu, Štěstí, Úspěch, Tajemství, O vítězství, Zklamání, O ženách, Život